ads ads ads ads ads ads
بازدید

غيرتهاي يخ زده

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸


چند سالي است كه از نفوذ تهاجم فرهنگي كه گريبان گير ملت ايران هم شده است مي گذرد.

يكهو نمي دانم چه شد؟ چيزي مثل باد آمد و عفت و حيا را از خانمها و غيرت را از آقايان گرفت.

دختر و پسرهايي كه تا ديروز نمي دانستند آرايش فشن و لباس هايي با ماركهاي آنچناني چيست

حالا كوركورانه از مدلهاي وارداتي كه هيچ سنخيتي با فرهنگ ايرانيان ندارد استفاده مي كنند.

دخترها كه انگار سطل رنگ را روي صورتشان خالي كرده اند توي صورتشان مثل جن زده

ها به اميد آنكه چندتا مثل خودشان را بد بخت كنند از خانه بيرون مي زنند. و پسرهايي كه هر روز بدنبال هوسي جديد هستند

خيلي ها لباس مناسبي ندارند كه تن فرزندانشان كنند برخي پولدارهاي بي عار اما تن سگشان هم لباس مي پوشانند

به كجا چنين شتابان…؟چند سالي است كه از نفوذ تهاجم فرهنگي كه گريبان گير ملت ايران هم شده است مي گذرد.

يكهو نمي دانم چه شد؟ چيزي مثل باد آمد و عفت و حيا را از خانمها و غيرت را از آقايان گرفت.

دختر و پسرهايي كه تا ديروز نمي دانستند آرايش فشن و لباس هايي با ماركهاي آنچناني چيست

حالا كوركورانه از مدلهاي وارداتي كه هيچ سنخيتي با فرهنگ ايرانيان ندارد استفاده مي كنند.

دخترها كه انگار سطل رنگ را روي صورتشان خالي كرده اند توي صورتشان مثل جن زده

ها به اميد آنكه چندتا مثل خودشان را بد بخت كنند از خانه بيرون مي زنند. و پسرهايي كه هر روز بدنبال هوسي جديد هستند

خيلي ها لباس مناسبي ندارند كه تن فرزندانشان كنند برخي پولدارهاي بي عار اما تن سگشان هم لباس مي پوشانند

به كجا چنين شتابان…؟


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات