ads ads ads ads ads ads
بازدید

بیایید عضو جناح ائمه اطهار شویم!

۲۳ شهریور ۱۳۸۸

در جامعه ما وقتی صحبت از سیاست میشه. همه میگیم چپی یا راست؟

امروزی بگم اصولگرایی یا اصلاح طلب؟

اما بنظرم جناح سومی هم وجود دارد و آن هم ائمه اطهار هستند

که اتفاقا هر دوی آن دو جناح سیاسی قالب در کشور این جناح سوم را منتسب به خودشان
 می دانند و سعی میکنند با تکیه بر آنها دیگری خراب کنند و خودشان را حق جلوه دهند و هرکسی هم که ذره علقه سیاسی داشته باشد لاجرم باید طرفدار یکی از این دو جناح چپ یا راست باشد اما دوستان من دعوتتون می کنم که عضو حزب و جناح مولایمان علی باشید چون:

1.وقتی عضو حزب حضرتش باشید دیگر برای رسیدن به قدرت شعائر اسلامی را بازیچه خویش قرار نمی دهید ومثل یک حزب از رنگ سبزو پروژه شهید سازی اون هم به عدد 72 تن برای اظهار مظلومیت و جلب نظر مردم استفاده نمی کنید. بلکه داشته های خودتان را رو میکنید و از آن هزینه می کنید و مطمئنا هم با اقبال مردم روبرو می شوید(اگر واقعا شایسته تر باشید) مثل حضرت علی (ع) که دنیا و پست و مقام های دنیوی را خوار و ناچیز میدیدند و تو شنیده ای که مردم پس از تحمل سالها بی عدالتی چگونه او را بر سر کار آوردند. و چه حکومت عادلانه ای بر قرار کرد که حتی برادرش هم از عدل او به ستوه آمده بود! و بخاطر همین عدالت بی نقص او را تحمل نکردند

2.و قتی عضو حزب علی باشید و با اقبال اکثریت مواجه باشید اقلیت را خوار و خاشاک و ذره نمی پنداری بلکه با آنکه می دانی سپری که دست اوست برای توست و قدرت هم که در دست توست اما با او به دادگاه می روی و به رای آن هرچند به ضرر تو تمکین میکنی
و به اقلیتی که شاید حتی حتی تو را دشمن بداند به عنوان یک شهروند حکومت اسلامی ارزش قائلی

3.وقتی عضو حزب علی (ع) باشی دیگر از جان جوانان مردم برای رسیدن به قدرت هزینه نمی کنی و رسیدن به قدرت برایت همه چیز نیست
راستی تا به حال از خود پرسیده اید اگر اینها که دم از متفاوت بودن می زنند راست میگویند پس چرا این همه حرص قدرت می زنند؟
و او که دم از قانون می زند و با از طریق همین قانون وارد کورس رقابت شد با تابلو کردن همین قانون رقیبش را سرزنش میکرد پس چرا پس از شکستش قانون شکنی کرد و باعث شد زمین از خون جوانان مردم رنگین شود؟ قانون که همان قانون بود اما آنجا به نفع ما و اینجا به ضررمان

4. اگر عضو حزب علی (ع) باشید ازشعار عدالت نمی دهید و استفاده ابزاری از این کلمه مقدس نمی کنید.
بلکه آن را در جامعه بصورت علنی اجرا میکنید.
اجرای عدالت آن نیست که از ثروتمند بگیریم و به فقیر بدهیم آنقدر که نو کیسه های جدیدی درست کنیم
و اصلا چه کسی گفته مردمی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند هر هفته باید شاهد بالا رفتن قیمتهای ارزاق روزانه شان شوند؟
مگر آنها گناه کرده اند که شهر نشین شده اند و انگار که ما شهروندانمان را فقط اندکی نزدیک انتخابات و اندکی بعد از آن دوست داریم ومطالباتشان را می دهیم و حق شان را می گیریم

5.اگر عضو حزب علی باشید او هیچگاه شما را جلو نمی دهد و پشتتان را خالی نمی کند بلکه خودش در میدان حق علیه باطل(البته دیگر دچار مشکل تشخیص اینکه حق واقعا با چه کسی است هم نمیشوید) جلوتر از همه مان می ایستد و مبارزه میکند و فقط موقع تسلیت گویی بابت کشته شدن عزیزتان پیدایش نمی شود

6.اگر عضو حزب علی باشید دیگر نه دغدغه دین دارید و نه دغدغه دنیا چون با سیاستهایی که خود و کارگزارانتان در پیش می گیرید کمترین حق الناسی گردن شما را نمیگیرد
آن هنگام نه دیگر مردمی بابت سقوط هواپیمای درجه چندمی که شما در ناوگان حمل و نقل استفاده می کنید کشته می شوند و نه جانبازی در جلوی بنیاد شهید خودسوزی می کند

پس دوستان گلم بیاید عضو جناح علی (ع) باشیم عضو جناح حسین(ع) باشیم تا در دنیا آخرت روسپید باشیم
دیگر نه جو گیر شعارها شویم و نه دل گیر از غبارها……
با محبت ائمه بخندیم و با غمشان بگرییم

در جامعه ما وقتی صحبت از سیاست میشه. همه میگیم چپی یا راست؟

امروزی بگم اصولگرایی یا اصلاح طلب؟

اما بنظرم جناح سومی هم وجود دارد و آن هم ائمه اطهار هستند

که اتفاقا هر دوی آن دو جناح سیاسی قالب در کشور این جناح سوم را منتسب به خودشان
 می دانند و سعی میکنند با تکیه بر آنها دیگری خراب کنند و خودشان را حق جلوه دهند و هرکسی هم که ذره علقه سیاسی داشته باشد لاجرم باید طرفدار یکی از این دو جناح چپ یا راست باشد اما دوستان من دعوتتون می کنم که عضو حزب و جناح مولایمان علی باشید چون:

1.وقتی عضو حزب حضرتش باشید دیگر برای رسیدن به قدرت شعائر اسلامی را بازیچه خویش قرار نمی دهید ومثل یک حزب از رنگ سبزو پروژه شهید سازی اون هم به عدد 72 تن برای اظهار مظلومیت و جلب نظر مردم استفاده نمی کنید. بلکه داشته های خودتان را رو میکنید و از آن هزینه می کنید و مطمئنا هم با اقبال مردم روبرو می شوید(اگر واقعا شایسته تر باشید) مثل حضرت علی (ع) که دنیا و پست و مقام های دنیوی را خوار و ناچیز میدیدند و تو شنیده ای که مردم پس از تحمل سالها بی عدالتی چگونه او را بر سر کار آوردند. و چه حکومت عادلانه ای بر قرار کرد که حتی برادرش هم از عدل او به ستوه آمده بود! و بخاطر همین عدالت بی نقص او را تحمل نکردند

2.و قتی عضو حزب علی باشید و با اقبال اکثریت مواجه باشید اقلیت را خوار و خاشاک و ذره نمی پنداری بلکه با آنکه می دانی سپری که دست اوست برای توست و قدرت هم که در دست توست اما با او به دادگاه می روی و به رای آن هرچند به ضرر تو تمکین میکنی
و به اقلیتی که شاید حتی حتی تو را دشمن بداند به عنوان یک شهروند حکومت اسلامی ارزش قائلی

3.وقتی عضو حزب علی (ع) باشی دیگر از جان جوانان مردم برای رسیدن به قدرت هزینه نمی کنی و رسیدن به قدرت برایت همه چیز نیست
راستی تا به حال از خود پرسیده اید اگر اینها که دم از متفاوت بودن می زنند راست میگویند پس چرا این همه حرص قدرت می زنند؟
و او که دم از قانون می زند و با از طریق همین قانون وارد کورس رقابت شد با تابلو کردن همین قانون رقیبش را سرزنش میکرد پس چرا پس از شکستش قانون شکنی کرد و باعث شد زمین از خون جوانان مردم رنگین شود؟ قانون که همان قانون بود اما آنجا به نفع ما و اینجا به ضررمان

4. اگر عضو حزب علی (ع) باشید ازشعار عدالت نمی دهید و استفاده ابزاری از این کلمه مقدس نمی کنید.
بلکه آن را در جامعه بصورت علنی اجرا میکنید.
اجرای عدالت آن نیست که از ثروتمند بگیریم و به فقیر بدهیم آنقدر که نو کیسه های جدیدی درست کنیم
و اصلا چه کسی گفته مردمی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند هر هفته باید شاهد بالا رفتن قیمتهای ارزاق روزانه شان شوند؟
مگر آنها گناه کرده اند که شهر نشین شده اند و انگار که ما شهروندانمان را فقط اندکی نزدیک انتخابات و اندکی بعد از آن دوست داریم ومطالباتشان را می دهیم و حق شان را می گیریم

5.اگر عضو حزب علی باشید او هیچگاه شما را جلو نمی دهد و پشتتان را خالی نمی کند بلکه خودش در میدان حق علیه باطل(البته دیگر دچار مشکل تشخیص اینکه حق واقعا با چه کسی است هم نمیشوید) جلوتر از همه مان می ایستد و مبارزه میکند و فقط موقع تسلیت گویی بابت کشته شدن عزیزتان پیدایش نمی شود

6.اگر عضو حزب علی باشید دیگر نه دغدغه دین دارید و نه دغدغه دنیا چون با سیاستهایی که خود و کارگزارانتان در پیش می گیرید کمترین حق الناسی گردن شما را نمیگیرد
آن هنگام نه دیگر مردمی بابت سقوط هواپیمای درجه چندمی که شما در ناوگان حمل و نقل استفاده می کنید کشته می شوند و نه جانبازی در جلوی بنیاد شهید خودسوزی می کند

پس دوستان گلم بیاید عضو جناح علی (ع) باشیم عضو جناح حسین(ع) باشیم تا در دنیا آخرت روسپید باشیم
دیگر نه جو گیر شعارها شویم و نه دل گیر از غبارها……
با محبت ائمه بخندیم و با غمشان بگرییم


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات