ads ads ads ads ads ads
بازدید

شعری از سعید بیابانکی

۱۸ شهریور ۱۳۸۸

شكر ايزد فن‌آوري داريم

صنعت ذره‌پروري داريم

از كرامات تيم ملي‌مان

افتخارات كشوري داريم

با نود حال مي‌كنيم فقط

بس كه ايراد داوري داريم

وزنه‌برداري است ورزش ما

چون فقط نان بربري داريم

مي‌توانيم صادرات كنيم

بس كه جوك‌هاي آذري داريم

گشت ارشاد اگر افاقه نكرد

صد و ده و كلانتري داريم

خواهران از چه زود مي‌رنجيد

ما كه قصد برادري داريم

ما براي اثبات اصل حجاب

خط توليد روسري داريم

اين طرف روزنامه‌هاي زياد

آن طرف دادگستري داريم!

جاي شعر درست و درمان هم

تا بخواهي دري وري داريم

حرف‌هامان طلاست سي‌سال است

قصد احداث زرگري داريم

ما در ايام سال هفده بار

آزمون سراسري داريم

اجنبي هيچكاك اگر دارد

ما جواد شمقدري داريم

تا بدانند با بهانه طنز

از همه قصد دلبري داريم

هم كمال تشكر از دولت

هم وزير ترابري داريم


شكر ايزد فن‌آوري داريم

صنعت ذره‌پروري داريم

از كرامات تيم ملي‌مان

افتخارات كشوري داريم

با نود حال مي‌كنيم فقط

بس كه ايراد داوري داريم

وزنه‌برداري است ورزش ما

چون فقط نان بربري داريم

مي‌توانيم صادرات كنيم

بس كه جوك‌هاي آذري داريم

گشت ارشاد اگر افاقه نكرد

صد و ده و كلانتري داريم

خواهران از چه زود مي‌رنجيد

ما كه قصد برادري داريم

ما براي اثبات اصل حجاب

خط توليد روسري داريم

اين طرف روزنامه‌هاي زياد

آن طرف دادگستري داريم!

جاي شعر درست و درمان هم

تا بخواهي دري وري داريم

حرف‌هامان طلاست سي‌سال است

قصد احداث زرگري داريم

ما در ايام سال هفده بار

آزمون سراسري داريم

اجنبي هيچكاك اگر دارد

ما جواد شمقدري داريم

تا بدانند با بهانه طنز

از همه قصد دلبري داريم

هم كمال تشكر از دولت

هم وزير ترابري داريم


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات