ads ads ads ads ads ads
بازدید

داستان راننده خیالباف و حسین سیب سرخی …

۱۵ آبان ۱۳۸۸

از دفتر بیرون آمدم.روبه روی دفتر یه پیکان که لاستیکش دور سفید تهران ۲۸ بودکه از جلویش cdآویزان شده بود و لاستیک های عقبش را خوابونده بود و بوق ۱۰ ـ۱۱ وصل کرده بود جلوی من زد روی ترمز. البته عکس هایی از هلالی و سیب سرخی را هم روی در و دیوارش چسبانده بود و یک پشت مو مشتی هم گذاشته بود و از اون مداحی هایی که به قول خودش کار مشترک رضا هلالی و حسین سیب بود پخش می کرد و…..از دفتر بیرون آمدم.روبه روی دفتر یه پیکان که لاستیکش دور سفید تهران ۲۸ بودکه از جلویش cdآویزان شده بود و لاستیک های عقبش را خوابونده بود و بوق ۱۰ ـ۱۱ وصل کرده بود جلوی من زد روی ترمز. البته عکس هایی از هلالی و سیب سرخی را هم روی در و دیوارش چسبانده بود و یک پشت مو مشتی هم گذاشته بود و از اون مداحی هایی که به قول خودش کار مشترک رضا هلال و حسین سیب بود پخش می کرد و با صدای نتراشیده و نخراشیده اش آن شعر ها را زمزمه می کرد و یک سیگار هم پشت گوشش بود و ما هم از فرصت استفاده کردیم و با ایشان تریپ رفاقت برداشتیم.

از ما شارژ کردن و از ایشان خاطره تعریف کردن ، تا زمانی که از سفرش با حسین سیب به دبی تعریف کرد که به قول خودش : ((گوش کن داش این را برای تو تعریف می کنم نه برای کسی دیگه ای ، از قیافت معلوم است بچه سر به راهی هستی ، این خاطرات ما اسراره، مانند اسرار مملکته نباید جایی درز کنه ، با حسین سیب رفته بودیم دبی ، داشت می خوند که ناگهان دیدیم پلیس امارات ریختش توی مجلس ، تو همین گیر ودار یه نگاه به حسین کردم وگفتم داش مثل این که نسخه مون پیچیده است ، مثل اینکه شراب شهادت را باید بنوشیم . تو همین گیر و دار دیدم رامسفلد وزیر امور خارجه امریکا ( البته ایشان وزیر دفاع امریکا بودند ) که برای بازدید از امارات آمده بود وارد مجلس شد ما رو بگو با ۳ متر قد حسابی ترسیده بودیم دیدیم آمد ایستاد پیرهنش را هم در آورد و با عرق گیر ایستاده بود . گذشت تا حسین تمام کرد . رامسفلد پیرهنش را تنش کرد و آمد جلو و به حاج حسین مون احترام کرد وگفت : من کلی از cdهای شما را دارم و هر موقع دلم می گیره گوش می کنم و عاشق اون سی دی شما که با آقای هلالی خواندید هستم و ازاین حرف ها ……..))

ما را بگو تو دلمون گفتیم که این بنده خدا این داستان را با این فن بیانش برای چند نفر تعریف کرده است و چند نفر هم باور کرده اند وقتی ماشینش به به کوچمون پیچیده با اون صدای کلفت داش مشتی اش گفت : داش شما هم که به مراسم حسین سیب نزدیک هستید ، من که آدم خالیبند زیاد دیدم ولی این یک چیز دیگه ای بود ، مثل آدمی که عین خورشت آلو وا رفته نگاه کردم گفتم : مثل اینکه …

زمانی که جلوی خونمون زد تو ترمز این بار با یک لحن محترمانه و البته صدای نازکی گفت : این جا که همان جاست که حاج حسین آقای سیب سرخی محرم ها برنامه دارند . من هم با سر حرف ایشان را تایید کردم .بنده خدا داشت از خجالت آب می شد .
شروع کرد زیربغلم هندوانه گذاشتن و از حسینیه ما تعریف کردن که یک برنامه بزار ما حسین آقا را بینیم ، من هم با یک نگاه معصومانه کردم و بهش گفتم: ارزش راز به اون است که راز بمونه . خواهش می کنم دیگه این داستان برای کسی تعریف نکن . زیر چشمی با صدای بریده بریده گفت : آقا اعتماد بیشتر از این ما را خجالت نده …

بعد شروع کرد به تعارف سر کرایه _ نه جون داش اعتماد اصلا امکان نداره! ما رو می خواهی بفرستی تو صف نامردها …
اما راضی شد که کرایه را بگیره ….”اما سه برابر ش گرفت…!خوب شد سر ماه بود وگرنه …!”

منبع: وبلاگ روضه العشاق


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات