ads ads ads ads ads ads
بازدید

خبر روز

۵ آذر ۱۳۸۸

دجال در سرزمین های اشغالی به دنیا آمد….

درحالیکه چندی پیش به نقل از یکی از دانشمندان
دینی کشور خبر باقی ماندن “فقط 5 نشانه

ظهور” منتشر شد خبر تولد نوزادی
عجیب الخلقه اسرائیل را فراگرفته است .

(خبر وعکس در ادامه مطلب)

درحالیکه چندی پیش به نقل از یکی از دانشمندان
دینی کشور خبر باقی ماندن “فقط 5 نشانه ظهور” منتشر شد خبر تولد نوزادی
عجیب الخلقه اسرائیل را فراگرفته است .

برخی منابع اسرائیلی طی روزهای گذشته دست به انتشار
خبری باعنوان تولد “دجال آخرالزمان ” از بدنیا آمدن کودکی عجیب الخلقه در
سرزمینهای اشغالی فلسیطنیان خبر میدهند که تنها یک چشم دارد و چشم سمت چپش
روی پیشانی اش قرار گرفته و فاقد گودی زیرچشم و بینی است ،دراین اخبار
تلاش شده این کودک دجال فتنه گر آخرالزمان معرفی شود .

براساس
خبرنگار ما منتشر کنندگان خبر مذکور با معرفی نوزاد مذکور بعنوان یک
نوزادیهودی وی را با دجال که در کتب دینی ادیان بزرگ اسلام ،مسیحیت و یهود
ازوی بعنوان فتنه گر آخرالزمان یاد شده ،مقایسه میکنند.
این منابع با
طرح این سوال که آيا اين نوزاد که اکنون با مرگ دست و پنجه نرم ميکند همان
دجال فتنه گر است؟ ادامه میدهند: دجال پس از رشد و تکامل جسمی مدعی خدایی
شده و فتنه گری در جهان را آغاز خواهد کرد .
انتشار خبرمذکور بصورت گسترده ازسرزمینهای اشغالی آغاز و تاکنون بسیاری از کشورهای جهان را دربرگرفته است .
این درحالیست که خبرنگار البرز درپیگیریهای خود به سرنخ هایی برای استفاده ابزاری از این نوزاد ناقص الخلقه دست یافته است .

این پیگیریها حاکیست نوزاد مذکور چندی پیش در چین و ازیک پدر و مادر اهل این کشور بطور ناقص متولد شد.
تولد این کودک منجر به بروز ترس درمیان این خانواده چینی میگرددتااینکه با پیشنهاد قابل توجهی ازسوی یک صهیونیست مواجه میشوند.
این یهودی با پیشنهاد کلانی اقدام به خرید نوزاد مذکور و انتقال وی به اسرائیل مینماید.
کودکی که هم اکنون در برزخ مرگ و زندگی دست وپنجه نرم میکند به ابزاری برای تحقق آرمانهای صهیونیست مبدل شده است.
باتوجه
به اعلام تولد دجال درمیان قوم یهود در احادیث شیعی و انتشارگسترده خبر
مذکور این امکان برای رژیم صهیونیستی فراهم میشود تا ضمن تثبیت عقاید دینی
یهود صهیونیست بر یهودی بودن اراضی فلسطینیان تاکید نمایند.

دجال در عقاید شیعه :

براساس
برخی روایات شیعی پیش از ظهور آخرین منجی عالم علائمی طبیعی و غیر طبیعی
درجهان رخ خواهد داد که به دو بخش اصلی و فرعی تقسیم بندی شده است .

براساس این روایت علائم فرعی داری تعدد است
وهمگی آنها پیش از ظهور باید اتفاق بیفتد ولی تنها بروز یکی از علائم اصلی
یا حتمی برای اعلام نزدیکی ظهور منجی کفایت میکند.
علائم حتمی برای ظهور :
1.
خروج سفیانی وخسف بیدا : در روایتی از امام علی بن الحسین(ع) مرویست که
قیام حضرت قائم حتمی و امر سفیانی نیز حتمی است و تازمانی که سفیانی نیاید
حضرت قیام نخواهد کرد.
2. خروج یمانی: امام صادق(ع) دراین باره
میفرمایند: سه کس در یک سال و در یک روز قیام می­کنند؛ خراسانی و سفیانی و
یمانی و در بین این سه پرچم بهترین پرچمها از یمانی است: زیرا پرچمی است
که به حق دعوت می­کند.
3. صیحه آسمانی: ندایی که ازآسمان شنیده میشود و
عالمیان همگی این صدا را خواهند شنید ازجمله علائم حتمی شمرده میشود .امام
باقر در روایتی از این نشانه ظهور چنین بیان میفرمایند: صدایی از آسمان
شنیده می­شود که حق با او (امیر المومنین) و پیروان اوست. در این هنگام
قائم ما خروج خواهد کرد.

4. قتل نفس زکیه:قتل نفس زکیه نیز از علائم قطعی
ظهور شمرده میشود و براساس روایتی از نبی گرامی اسلام(ص) در شرح علائم
ظهور اینگونه نقل میشود که : مهدی ظهور نمی­کند تا اینکه نفس زکیه کشته
شود.

5. ظهور دجال : براساس همین روایات دجال بعنوان
فردی با یک چشم که از گودی معمول زیرچشم برخوردار نبوده و چشم سمت چپش روی
پیشانی اش قرارگرفته و دارای شمایل ترسناکی است و…نام برده شده است .
براساس روایات مختلف چهره دجال ناقص ، کور و يک
چشمي که و ‏از اصل خلقت يک چشم ندارد به طورى كه ‏گودى حدقه‏اش نيست و
ادعاي خدائي ميکند ،چشم چپش در وسط پيشاني او قرار دارد،متولد شده در میان
قوم يهود ازجمله ترسیم شده است.
در بیان دیگر مشخصات ظاهری دجال میخوانیم : مردي
چاق و سرخ روي است ( در برخي منابع ذکر شده است که لحاظ بزرگي هيکل هيچ
انساني از ابتداي خلقت مانند او وجود نداشته است ) ،موهايش مجعد است،پايش
لنگ است، داراي قدرتهاي فوق بشري و جادوئي است به نحوي که تصور ميشود مرده
را زنده ميکند و در قحطي مردم را طعام ميدهد.
هفتاد هزار ترک ، يهود ، زنا زاده ، خواننده ،
نوازنده ، باديه نشين و زن از او پيروي مي کنند به هرخرابه اي برسد مي
گويد گنج هايت را آشکار کن پس آنچه گنج دارد آشکارمي شود.
طول حکومتش چهل روز است و در اين مدت همه را به کفر ميکشد
براي نجات از شرش حفظ نمودن سوره کهف قبل از خروجش و در صورت رويت وي خواندن سوره حمد و خانه نشيني و توکل بر خدا توصيه شده است
اما
تاکنون برسراین مطلب که آیا دجال یک انسان است یا تعبیری از یک رویداد یا
ابزار است تردید وجود داشته است .ازهمین رو دلار آمریکا،تلویزیون ،ماهواره
و..ازجمله تعابیری است که از دجال در زمان کنونی نام برده میشود.

اما انتشار خبرتولد این کودک که همزمان ،موضوع درشرف مرگ بودنش نیز درحال نشر است ” انسان ” بودن دجال را میتواند تقویت نماید.
منبع:البرز


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات