ads ads ads ads ads ads
بازدید

مدیریت وبلاگ تغییر کرد

۳۰ دی ۱۳۸۸

بالاخره رای گیری برای تعیین مدیریت جدید وبلاگ فرهنگ عشق(وبلاگ مذهبی دانشجویان دنشگاه شهید بهشتی ) انجام شد و مسئولیت مدیریت وبلاگ تا پایان سال به عهده برادر عزیزمان (مهرداد) افتاد

انشاله که با یاری خداوند متعال-همت بچه ها و درایت مدیریت بتوانیم پاسخگوی شما مخاطبان گرامی باشیم

جای بسی تشکرو تقدیر دارد از رای دهندگان و بخصوص کاندیداها که با اینکه اختلاف رای بسیار کم بود اما انتخابات بدون کمترین مشکل یه پایان رسید

با تشکر از مدیریت موفق خانم(یکتای) عزیز در 3ماه آبان-آذر ومهر و آرزوی موفقیت برای(مهرداد) عزیز

بالاخره رای گیری برای تعیین مدیریت جدید وبلاگ فرهنگ عشق(وبلاگ مذهبی دانشجویان دنشگاه شهید بهشتی ) انجام شد و مسئولیت مدیریت وبلاگ تا پایان سال به عهده برادر عزیزمان (مهرداد) افتاد

انشاله که با یاری خداوند متعال-همت بچه ها و درایت مدیریت بتوانیم پاسخگوی شما مخاطبان گرامی باشیم

جای بسی تشکرو تقدیر دارد از رای دهندگان و بخصوص کاندیداها که با اینکه اختلاف رای بسیار کم بود اما انتخابات بدون کمترین مشکل یه پایان رسید

با تشکر از مدیریت موفق خانم(یکتای) عزیز در 3ماه آبان-آذر ومهر و آرزوی موفقیت برای(مهرداد) عزیز


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات