ads ads ads ads ads ads
بازدید

یادداشتی از مدیریت -به یادت هستم

۲۸ بهمن ۱۳۸۸

این نوشته اصلا به مداحی و مداحان مربوط نمی شود بنابراین کسانی که دنبال مداحی جدید می گردن در پستهای دیگر جستجو کنند

این دل نوشته برای دوستی است که چتد وقتی است ازش خبری ندارم.کسی که روزهایی را با دیدن کامنت هایش به شاد ی رسیدم .اما نمی دانم چه شد که غمهای این عالم او را اسیر کرد و رفت و دیگر از او خبری ندارم
شاید نمی دانشت که با دیدن یاداشتی از او چقدر مسرور می شدم.این را برایت نوشتم تا به یاد داشته باشی که به یادت هستم….  حسین عزیز از کویت

مهرداد-بهمن88

این نوشته اصلا به مداحی و مداحان مربوط نمی شود بنابراین کسانی که دنبال مداحی جدید می گردن در پستهای دیگر جستجو کنند

این دل نوشته برای دوستی است که چتد وقتی است ازش خبری ندارم.کسی که روزهایی را با دیدن کامنت هایش به شاد ی رسیدم .اما نمی دانم چه شد که غمهای این عالم او را اسیر کرد و رفت و دیگر از او خبری ندارم
شاید نمی دانشت که با دیدن یاداشتی از او چقدر مسرور می شدم.این را برایت نوشتم تا به یاد داشته باشی که به یادت هستم….  حسین عزیز از کویت

مهرداد-بهمن88


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات