ads ads ads ads ads ads
بازدید

عذرخواهی

۲۱ فروردین ۱۳۸۹

گفتیم امروز کلیپ تصویری پریشان حسین(ع) رو میذاریم اما بچه ها گفتند الان چند پسته پشت سرهم هست که

از حمید علیمی میذاریم پس بقیه چی؟ ما هم در اقلیت بودیم پس انشاله فردا یا پس فردا این کلیپ ناز و دیدنی

رو براتون میذارم

راستی توصیه ای دارم اون هم اینکه ما در یک روز ممکنه چندبار و در ساعات مختلف به روز بشیم پس اگه می خواهید همگام با ما پیش بروید باید در طول روز چند بار بهمون سر بزنید

دلیل چند بار به روز شدن مون هم واضحه چون این وب یه وب گروهی است


گفتیم امروز کلیپ تصویری پریشان حسین(ع) رو میذاریم اما بچه ها گفتند الان چند پسته پشت سرهم هست که

از حمید علیمی میذاریم پس بقیه چی؟ ما هم در اقلیت بودیم پس انشاله فردا یا پس فردا این کلیپ ناز و دیدنی

رو براتون میذارم

راستی توصیه ای دارم اون هم اینکه ما در یک روز ممکنه چندبار و در ساعات مختلف به روز بشیم پس اگه می خواهید همگام با ما پیش بروید باید در طول روز چند بار بهمون سر بزنید

دلیل چند بار به روز شدن مون هم واضحه چون این وب یه وب گروهی است


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات