ads ads ads ads ads ads
بازدید

قسمتهایی از متن خطبه فدک مادر سادات-يادداشتي از سرباز گمنام امام زمان(عج)

۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

قسمتهایی از متن خطبه فدک مادر سادات

پس از حمد و ثنای الهی و گواهی به رسالت نبی اکرم و…

سپس فاطمه (عليهاسلام) فرمود:
«ايهاالناس!
بدانيد من فاطمه‏ام و پدرم محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) است. آنچه را
كه مي‏گويم از اول تا به آخر صحيح است. نه سخن بيهوده مي‏گويم و نه كار
ناروا انجام مي‏دهم.

***متن كامل در ادامه مطلب


قسمتهایی از متن خطبه فدک مادر سادات

پس از حمد و ثنای الهی و گواهی به رسالت نبی اکرم و…

سپس فاطمه (عليهاسلام) فرمود:
«ايهاالناس!
بدانيد من فاطمه‏ام و پدرم محمد (صلي الله عليه و آله و سلم) است. آنچه را
كه مي‏گويم از اول تا به آخر صحيح است. نه سخن بيهوده مي‏گويم و نه كار
ناروا انجام مي‏دهم.

* معرفي نسب خويش و علي عليه السلام با پيامبر

من
دختر آن پيامبرم كه خداوند درباره‏اش فرمود: « فرستاده‏اي از جانب من به
سوي شما آمده كه زحمت‏هاي شما بر او گران است و نسبت به اصلاح شما حريص
است و با مؤمنين رؤوف و مهربان. اگر نسب او را بشناسيد مي‏دانيد كه او فقط
پدر من است نه هيچ‏يك از زنان شما و اوست برادر اميرالمؤمنين علي عليه
السلام نه هيچيك از مردان شما و چه خوب است منسوب بودن به آن حضرت كه درود
خداوندي بر او و خاندانش باد.

* نقش علي عليه السلام در رسالت پيامبر

پس
خداي تبارك و تعالي را به پدرم محمد (صلي الله و عليه و آله و سلم )از آن
وضع اسفبار نجات داد و بعد از همه مقدمات و بعد از آنكه گرفتار مردم قوي و
گرگان عرب و طاغيان اهل كتاب شديد، خداوند هر آتشي را كه بر افروختند
خاموش كرد و هر گاه شيطاني سربلند مي‏كرد و متجاوزي چون مار، اجتماع
مسلمين را تهديد به مرگ مي‏كرد، آن حضرت برادرش علي اميرالمومنين (عليه
السلام) را به كام آنها مي‏فرستاد و علي عليه السلام هم دست از آنها
برنمي‏داشت مگر اينكه آنان را گوشمالي داده شراره آتش آنان را خاموش
مي‏كرد.
آري؛ علي در راه خدا رنج‏ها ديده و تلاشها نموده است. به رسول
خدا نزديك و نسبت به اولياء خدا سرور بود. آستين همت را بالا زده، خيرخواه
و كوشا و رنج ‏ديده و زحمتكش بود در حاليكه شما در آسايش و رفاه بسر
مي‏برديد و به فكر خود بوديد.

از نعمت‏ها بهره‏ مند و آسوده و
بي‏خيال در كمين ما نشسته بوديد كه اوضاع چگونه مي‏چرخد و گوش بزنگ اخبار
بوديد. در وقت استراحت زودتر از ديگران بر زمين مي‏نشستيد و در موقع جنگ
پا به فرار مي‏گذاشتيد.

غصب ولايت علي عليه السلام

پس هنگامي كه خداوند براي پيامبرش، خانه
پيامبران و جايگاه برگزيده برگزيدگانش را انتخاب كرد در بين شما كينه و
نفاق آشكار و جامه دين فرسوده گشت، افراد گمراه خموش به نطق آمدند و
فرومايگان پست به صحنه درآمده، سركردگان تبهكار نعره كشيدند و در ميدانها
جولان دادند.

شيطان سرش را از گريبان برآورد و شما را به سوي خود
فرا خواند و شما را اجابت كننده دعوت خود يافت كه گول او را خورده‏ايد.
سپس در آزمايش خود، شما را بي‏وزن و ناچيز ديد و چون تحريكتان كرد و به
خشم آمديد و بر غير شتر خود داغ زديد (شتر ديگران را به نام خودتان غصب
كرديد) و به آبشخور ديگري وارد شديد! بله.

هنوز چيزي از رحلت رسول
خدا نگذشته بود و زخم و جراحت فقدان او هنوز به هم نيامده و بهبود نيافته
بود، بلكه هنوز جسد رسول خدا دفن نشده بود كه شما از ترس اينكه فتنه‏اي به
پا شود شتاب كرديد و خلافت را ربوديد. آگاه باشيد كه با اين عمل در فتنه و
آشوب سقوط كرده و جهنم را كه بر كافران احاطه دارد براي خود برگزيديد.

*
طلب ياري از مردم اي واي از گروه اوس و خزرج! آيا ميراث مرا ببلعند در
حالي كه شما را مي‏بينم و صداي شما را مي‏شنوم و شما با هم جمع و
پيوسته‏ايد؟! اين درخواست من است كه شما را فرا گرفته و اين خبردادن من
است كه شما را شامل شده (و من از شما ياري مي‏طلبم.)

شما داراي
افراد زياد و قدرت فراواني هستيد و سلاح جنگي و تجهيزات در دست شماست!
درخواست من به شما مي‏رسد ولي جواب نمي‏دهيد و فرياد من به گوشتان مي‏رسد
ولي به فريادم نمي‏رسيد؛ در حاليكه شما به استقبال دشمن در جنگ‏ها معروفيد
و شما را به خير و صلاح مي‏شناسند.

شما داراي افراد زياد و قدرت فراواني هستيد و سلاح جنگي و تجهيزات در دست
شماست! درخواست من به شما مي‏رسد ولي جواب نمي‏دهيد و فرياد من به گوشتان
مي‏رسد ولي به فريادم نمي‏رسيد؛ در حاليكه شما به استقبال دشمن در جنگ‏ها
معروفيد و شما را به خير و صلاح مي‏شناسند.
شما برگزيدگان و منتخب جامعه‏ايد، با اعراب جنگيده‏ايد و رنج و تعب بسياري متحمل شده‏ايد.
شما
با گروه‏هاي زيادي درگير شده‏ايد و بدون هيچ ضعفي، شجاعان را دفع
كرده‏ايد. ما فرار نكرديم و شما هم فرار نكرديد. هر چه را كه ما امر كرديم
پذيرفتيد تا به دست ما اهل بيت، سنگ آسياي اسلام به چرخش درآمد و نتايج و
بهره‏هايش زياد شد.
بيني شرك به خاك ماليد و طغيان تهمت‏ها فرو نشست و
آتش كفر به خاموشي گراييد؛ آشوب فتنه‏ها آرام و نظام دين منسجم گرديد. پس
شما چرا بعد از روشني راه بيراهه رفتيد و چرا حق را پنهان كرديد، بعد از
اينكه اٌشكار شده بود و چرا عقب ‏گرد كرديد و بعد از ايمان مشرك شديد.
آيا
شما با مردمي كه پيمان خود را شكسته و براي بيرون كردن پيامبر تصميم
گرفته‏اند، نمي‏جنگيد با آنكه آنها اول جنگ را شروع كرده‏اند؟ آيا از آنان
مي‏ترسيد در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيد اگر ايمان آورده
باشيد؟ (يعني چرا وقتي اين گروه غاصب خلافت، پيمان خود را شكستند و به
عهدي كه درباره اميرالمومنين (عليه السلام) با رسول خدا داشتند وفا
نكردند، شما با آنها نمي‏جنگيد و از اميرالمومنين دفاع نمي‏كنيد؟)
آگاه
باشيد من شما را چنين مي‏بينم كه به رفاه ‏طلبي و زندگي راحت متمايل گشته
و آن كس كه براي زمامداري سزاوار است دور ساخته و به راحتي و آسايش روي
آورده و خود را از ضيق و تنگي نجات داده‏ايد.

پس آنچه را كه فرا گرفته
بوديد كنار گذاشته و آنچه آشاميدنش آسان بود، بيرون ريختيد. پس اگر شما و
تمامي كساني كه در روي زمين زندگي مي‏كنند كافر شوند،بدانيد كه خداوند
بي‏نياز و ستوده است.

* اتمام حجت با مردم

آگاه باشيد آنچه را گفتم با آگاهي نسبت به شما است
كه شما انگيزه ياري نداريد و نيرنگ و فريب، دلهايتان را فرا گرفته است؛
وليكن اين سخنان خروشي بود كه از جان برآمد و آهي بود كه از خشم برخاست،
كاسه صبر لبريز، و عقده‏هاي سينه باز و حجت بر شما تمام شد. پس اين شما و
اين شتر خلافت! لجامش را محكم بگيريد و بتازيد. اما بدانيد پشتش زخمي و
پايش لنگ و عار و ننگش هميشگي است. نشان خشم الهي بر آن خورده و عيبش ابدي
است.

خلافتي كه به آتش برافروخته الهي پيوسته، آتشي كه بر دلها احاطه
كند؛ در حالي كه كليه اعمال شما در پيش چشم پروردگار است و به زودي
ستمگران خواهند دانست كه در چه جايگاهي رجوع مي‏كنند. من دختر پيامبر
شمايم كه شما را از عذاب سخت آينده بيم داد. پس هر چه مي‏خواهيد بكنيد. ما
هم كار خودمان را مي‏كنيم و منتظر باشيد كه ما هم منتظريم.

اقا جون منتظرتیم به خاطر مادرت دیگه بیا بسه چشم انتظاری

– – – – – – – – – – – – – – – — – – – – — – — – – — – – – – 
– – –

***اين پست
جز پستهاي آرشيوي و گذشته
وبلاگ
است

براي دستيابي
به به روزترين مطالب و همچنين امكان مشاهده و انتخاب كليپهاي صوتي و

تصويري
بيشتراز مداح مورد نظر خود بر روي نام ايشان كليك كنيد
تا کلیپهایی که هرگز از

در هیچ سایت
و وبلاگی ندیده اید را مشاهده کنید

حاج
محمود کریمی
  حاج
عبدالرضا هلالی
  کربلایی
حمیدرضا علیمی
   کربلایی
جوادمقدم

کربلایی حسین سیب سرخی  حاج سعید
حدادیان
  حاج منصور
ارضی
  مرحوم سید
جواد ذاکر

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — –
– –  —  – –

در نظر
بزرگترین نظر سنجی انتخاب محبوبترین مداح اهلبیت(س) شرکت کنید برای خواندن اطلاعیه
کلیک کنید   

اطلاعیه نظر سنجی بزرگ انتخاب
محبوبترین مداح ایرانی

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — –
– –  —  – –

برای دسترسی به وبلاگ شماره ۲ ما که حاوی پستهای اختصاصی است
کلیک کنید

وبلاگ فرهنگ عشق
2

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — –
– –  —  – –

مطلب
ویژه:

 میکس کلیپ صحبتهای حاج رضا هلالی و
معاون وزیر اطلاعات در مورد توطئه بر علیه مداحان

 (سند مظلومیت آقای هلالی در
قضیه بلوتوث)


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات