ads ads ads ads ads ads
بازدید

دعاي ولايي حاج محمود كريمي در حضور محسن رضايي

۱۲ مرداد ۱۳۸۹

مراسم شب نیمه ی شعبان / محسن رضائی تو مراسم حاج محمود کریمی / و البته
کنار حاج محمود / کریمی: دشمنان رهبری چه اینور آب چه اونور آب چه بقل
گوشمون! هر کوفت و زهر ماری هستن خوار و رسوا و ذلیل و بدبخت و بیچاره
بفرما! / ملت: آمیـــــــــــــــــــــــــــن!!!

دعای حاج محمود کریمی در حضور محسن رضایی


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات