ads ads ads ads ads ads
بازدید

جلسات كامل شبهاي 17و18و19 ماه مبارك رمضان -هيئت الرضا تهران

۹ شهریور ۱۳۸۹

جلسات
كامل شبهاي 17و18و19 ماه مبارك رمضان با مرثيه ثرايي حاج رضا هلالي كه در
هيئت الرضا تهران برگزار شده است را مي توانيد به دو صورت صوتي و تصويري
در ادامه مطلب دريافت كنيد


عكسهاي مراسم:


شب 17 ماه مبارك رمضان:

حاج
مجید شعبانی ( بخش اول )

حاج مجید
شعبانی ( بخش دوم )

حاج مجید
شعبانی ( بخش سوم )

حاج
عبدالرضا هلالی – حاج مجید شعبانی ( بخش چهارم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح الله بهمنی ( بخش پنجم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح الله بهمنی ( بخش ششم )

هلالی –
آئینی – یعقوبیان – کبیری ( بخش هفتم )

حاج
عبدالرضا هلالی – علی کبیری ( بخش هشتم


تصويري (فرمت موبايل):

حاج رضا هلالی (قسمت اول)

حاج رضا هلالی (قسمت دوم)

روح الله بهمنی (قسمت سوم)

روح الله بهمنی (قسمت چهارم)

حاج رضا هلالی(قسمت هفتم)

حاج رضا هلالی -ناصرآیینی (قسمت هشتم)

شب 18 ماه مبارك رمضان:

فايلهاي صوتي:

حاج
عبدالرضا هلالی ( بخش اول )

حاج
عبدالرضا هلالی ( بخش دوم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح الله بهمنی ( بخش سوم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح الله بهمنی ( بخش چهارم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح الله بهمنی ( بخش پنجم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح الله بهمنی ( بخش ششم )ژ

حاج
عبدالرضا هلالی – روح الله بهمنی ( بخش هفتم

فايلهاي تصويري(فرمت موبايل)

حاج
عبدالرضا هلالی ( بخش اول )

روح
اله بهمنی ( بخش دوم )

روح
اله بهمنی ( بخش سوم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح اله بهمنی ( بخش چهارم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح اله بهمنی ( بخش پنجم )

حاج
عبدالرضا هلالی – روح اله بهمنی ( بخش ششم

شب 19 ماه مبارك رمضان:

فايلهاي صوتي:

حاج مجید
شعبانی ( بخش اول )

حاج مجید
شعبانی ( بخش دوم )

حاج مجید
شعبانی ( بخش سوم )

حاج مجید
شعبانی ( بخش چهارم )

حاج مجید
شعبانی ( بخش پنجم )

حاج مجید
شعبانی ( بخش ششم )

حاج
عبدالرضا هلالی – حاج مجید شعبانی ( بخش هفتم )

حاج
عبدالرضا هلالی – موسی رضایی ( بخش هشتم )

حاج
عبدالرضا هلالی – موسی رضایی ( بخش نهم )

حاج
عبدالرضا هلالی ( بخش دهم


فايلهاي تصويري(فرمت موبايل)

حاج رضا هلالی (بخش اول)

حاج رضا هلالی (بخش دوم)

حاج رضا هلالی(بخش سوم)


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات