ads ads ads ads ads ads
بازدید

و اما غدير…

۳ آذر ۱۳۸۹

خوشم امشب به سبوی خم دربار غدیر وچه خوشتر که دهم جان بر دلدار غدیر
هرکسی دل به کسی دارد وحالش چون است حال ما این شد ودل گشته گرفتار غدیر
هر دری زد دل من هیچ شفایی نگرفت سبز من را شده اندر پس دیوار غدیر
هیچ از حال دل گم شده ام پرسیدی سالیانی شده او معتکف دار غدیر
شاخه های غزلم مست طراوت گردد گر صبا آورد ان نفحه ی اصحار غدیر
عید قربان زپس این همه قربانی ها میشود آینه دار گل رخسار غدیر
هیچ شیرینی از آن هنگام شیرین تر نبود هیچ تلخی، تلخ تر نبوَد زانکار غدیر
کاش تاریخ چنین پست و چنین خوار نبود کاش سرمشق جهان می شدی افکار غدیر

…. ادامه  متن را در ادامه مطلب بخوانيد….

خوشم امشب به سبوی خم دربار غدیر وچه خوشتر که دهم جان بر دلدار غدیر
هرکسی دل به کسی دارد وحالش چون است حال ما این شد ودل گشته گرفتار غدیر
هر دری زد دل من هیچ شفایی نگرفت سبز من را شده اندر پس دیوار غدیر
هیچ از حال دل گم شده ام پرسیدی سالیانی شده او معتکف دار غدیر
شاخه های غزلم مست طراوت گردد گر صبا آورد ان نفحه ی اصحار غدیر
عید قربان زپس این همه قربانی ها میشود آینه دار گل رخسار غدیر
هیچ شیرینی از آن هنگام شیرین تر نبود هیچ تلخی، تلخ تر نبوَد زانکار غدیر
کاش تاریخ چنین پست و چنین خوار نبود کاش سرمشق جهان می شدی افکار غدیر
آن دلی را که فقط کینه پس انداز کند چه امیدی که شود واصف اَسرار غدیر
از سویدای دلم بانگ علی خواهم زد اگرم دست دهد فرصت دیدار غدیر
سالیانی است که در کشور تن چاهی نیست چاه تن گشته غلام شه دربار غدیر
آدم ونوح ودگر عیسی و موسی و خلیل همه گشتند در این عرصه بدهکار غدیر
آن چه زین واقعه گفتند و نگفتند همه بخدا نیست بجز مشت زخروار غدیر
یا مسلمان نیست جن،یا هست از دامانشان همه شیعه همگی پیرو و سردار غدیر
عالمو آدم به طواف مه و مهر آمده اند چه خبر هاست در این نقطه زپرگار غدیر
آن حسودان که طمع برسر دنیاشان بود کور خواندند که مخفی شود اسرار غدیر
پنبه بر گوش بگیر و دست بر چشم بمال متواتر همه جا پر شده اخبار غدیر
تا شود کور هر آنکس که نخواهد بیند که خدا خواست علی گردد علمدار غدیر
جمع هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت سر بازار غدیر
وبهار آمد و دلها هوس یار نمود الغدیری بشکفت است زآثار غدیر

جسم وجان،دست و زبان و همه تار و پودم شکرو لله که شده جمله خریدار غدیر
بَلغ ما اُنزل الیک نازل شد از رب کریم متبرک شده هر نقطه از این دار غدیر
وحی آمد سوی احمد که بگو باز ایستد آمد اتممت لکم نعمتی انظار غدیر
عقل وهوش ودل وگوشم همه درجوش وخروش -همه سرگشته وحیران زچنین کارغدیر
یکصد و بیست هزا جمع شدند دور غدیر بل بر اکملت لکم دینکم ،اینبار غدیر
از جهاز شترا گشته علم منبر سبز چشمها خیره بر آن سرخی دستار غدیر
آسمان گوش و زمین گوش و زمان گوش بوَد دُر ببارد زلب لعل گهربار غدیر
وعلی خوانده شد و نزد نبی منبر رفت خطبه ای خواند پیمبر زچنین کار غدیر
هر که من مولای اویم این علی مولای اوست انس وجن شاهد این نکته زگفتارغدیر
عود و اسفنج بیارید و فرستید صلوات که حسودان همه جمعند به بازار غدیر
روز عید است و به دل شور و شعف آمده است گل بریزید به روی گل رخسار غدیر
بار اول که علی گشت وصی زیبا بود گشته زیبا تر از آن واقعه تکرار غدیر
گرچه رمز هل اتی و آیه ی تطهیر بود شد وصی مصطفی این لم به اقرار غدیر
در مباهله علی جان پیمبر بوده است حق نمود امروزاو را خود زمام دار غدیر
بعد ابلاغ،نبی از همه پیمان بگرفت باز آرام نشد زین همه اِسرار غدیر
گرچه بَخ یا علی عرض و سما را پر نمود اندکی بیش نماندند وفادار غدیر
گرچه شادی من از حد بیان بیرون است سینه پر دود شد از غربت سردار غدیر
چه بگویم که چه آمد پس از آن بر سر ما سالها خون چکد از دیده ی خونبار غدیر
آه اگر از خم خون خورده اش آبی ریزد آتش افتد به جهان از دل غم بار غدیر
نیست بالاتر از این غم و مصیبت به جهان کربلا هم اشک ریزد به غم ِزار غدیر

حرمت مهر ولایت چقدر زود شکست کان ثقیفه به چه رو آمده در کار غدیر

ریسمان را به سر حبل متین می بندند کینه هایی که به دل بود زاغیاز غدیر
آه این درب همان خانه ی وحی است که سوخت مرده باشند مگر آن همه انصار غدیر
دست حق بسته سوی خانه ی حق میبردند این نفاق است کمر بسته به انکار غدیر
غاصبان شوم ترین نقشه ی تاریخ کشند به کجایند شغالان قسم خوار غدیر
آن زبانهای قسم خورده همه لال شدند فاطمه یکه و تنهاست طرفدار غدیر
بیعت خویش عجب ساده خسان میشکنند اندکی شرم ندارند زسالار غدیر
آتشو میخ در و گرزو قلاف کین بود اجر و مزدی که شده بهر پرستار غدیر
بی وفا خلق برفتند و بسی قرن گذشت خاطره ماند در


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات