ads ads ads ads ads ads
بازدید

سفارشات خرید ما از موسسه بهشت رسید….سفارشات بعدی در راهست

۱۵ خرداد ۱۳۹۰

سفارشات ما به موسسه بهشت برای جلسات سینه زنی مه در فاطمیه برگزار شده بود

امروز به دستمان رسید که به تدریج در روزهای آینده استفاده خواهیم کرد

کلیپهای بسیار جالبی هستند.از بخشی از وصیتنامه حاج عبدالرضا هلالی که خودشون

در هیئت کف العباس(ع) قرائت میکنند و بسیار تامل برانگیزه تا درخواست حاج حسین

سیب سرخی از امام حسین(ع) وقتی به حج مشرف شده بوند که نشان بدن چه طوری

مادر سادات کتک خوردند و کتکی که حاج حسین اونجا از وهابی ها میخورن تا

بهترین جلسات و سبکهای هلالی-سیب سرخی-مختاری و کریمی در فاطمیه90

سفارش خرید جلسات حمید علیمی و آقا رضا هلالی و حاج سعید حدادیان هم داده شد

التماس دعا
مهرداد


سفارشات ما به موسسه بهشت برای جلسات سینه زنی مه در فاطمیه برگزار شده بود

امروز به دستمان رسید که به تدریج در روزهای آینده استفاده خواهیم کرد

کلیپهای بسیار جالبی هستند.از بخشی از وصیتنامه حاج عبدالرضا هلالی که خودشون

در هیئت کف العباس(ع) قرائت میکنند و بسیار تامل برانگیزه تا درخواست حاج حسین

سیب سرخی از امام حسین(ع) وقتی به حج مشرف شده بوند که نشان بدن چه طوری

مادر سادات کتک خوردند و کتکی که حاج حسین اونجا از وهابی ها میخورن تا

بهترین جلسات و سبکهای هلالی-سیب سرخی-مختاری و کریمی در فاطمیه90

سفارش خرید جلسات حمید علیمی و آقا رضا هلالی و حاج سعید حدادیان هم داده شد

التماس دعا
مهرداد

ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات