ads ads ads ads ads ads
بازدید

شعری از یک همسنگر

۴ خرداد ۱۳۹۰

شامگاهان!

در سکوت شب…

هنگام گفتگوی من با خداست

دردهای سینه ام بی انتهاست….

با زبان دل گفتن,راز , زیباست….

و زیباتر از آن

مرهم درد یافت در دستان خداست

                                                        ستوان سوم پاسدار میثم کاهه

شامگاهان!

در سکوت شب…

هنگام گفتگوی من با خداست

دردهای سینه ام بی انتهاست….

با زبان دل گفتن,راز , زیباست….

و زیباتر از آن

مرهم درد یافت در دستان خداست

                                                        ستوان سوم پاسدار میثم کاهه


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات