ads ads ads ads ads ads
بازدید

پیشنهادات دوستانه شیطان

۱۸ خرداد ۱۳۹۰

چند پیشنهاد دوستانه شیطان
توصیه می شود به…….

چند پیشنهاد دوستانه شیطان-
توصیه می شود به غیبت، که غذای سگ های جهنم است و گوشت تن برادر مرده .
توصیه می شود به دروغ که کلید همه بدیها و زشتی هاست .
توصیه می شود به بدحجابی و حتی بی حجابی، برای کسانی که دوست دارند لگد به بخت خودشان بزنند…
توصیه
می شود به رابطه نامشروع داشتن با نامحرم و عشق ورزیدن به او ، این عمل
جهت فراموش کردن خدا و رفتن مهر او از دل بسیار نافع است.
توصیه می شود به تنبلی ، کاهلی و سستی ، به آن علت که باعث زیان و خسران در دنیا و آخرت می شود .
توصیه می شود به روزه نگرفتن چون صبری است مستحکم در برابر عذاب الهی .
توصیه می یشود به دیر خوابیدن های شب – و پرخوری مخصوصاً در شب . این کار برای من چند فایده دارد ، از جمله:
۱- دیر بیدار شدن
۲- قضا شدن نماز صبح
۳- خوب نخوابیدن
۴- غفلت از نماز شب
چشم
چرانی و تماشای فیلمها ، سی دی ها، وب ها و سایت های غیراخلاقی ، که باعث
آشفتگی روانی ،افسردگی ،بی حیایی و پاشیدن بنیان نازنین خانواده ها می شود
توصیه
می شود به سر وقت نماز نخواندن ، هر چند نخواندن افضل است. این کار را
منفعت های بیشمار است که قلم از نوشتن و زبان از گفتن آن عاجز است .
توصیه
می شود به پس انداز کردن اموال و املاک منقول و غیر منقول و نپرداختن خمس
و زکات و صدقه به فقرا و نیازمندان که سبب شاد نبودن در زندگی ، در لحظه
مرگ و پس از آن- یعنی روز قیامت – می شود .
توصیه میشود به شرکت نکردن در مجالس عزای حسینی ، چون ضامن بقا و تداوم راه شهدا ، اسلام و انقلاب و از همه مهمتر استقلال شما ست.
توصیه میشود به قرآن نخواندن ، چون:
اولا : راه مبارزه با من را به شما یاد می دهد؛
ثانیا : زنگار غفلت را از دلتان می زداید مخصوصاً غفلت از مرگ و معاد و قیامت را .
در
پایان اکیداً توصیه می شود، جدا توصیه های من را جدی بگیرید و اگر تا کنون
توفیق عمل را پیدا ننموده اید بشتابید ، چرا که با خبران گفته اند :
خواهی نشوی رسوا ، همرنگ جماعت شو !
به پایان آمد این دفتر ، اما توصیه ها همچنان باقی است


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات