ads ads ads ads ads ads
بازدید

با یاری خدا بزرگترین مرجع ارائه کننده جلسات مذهبی به صورت تصویری خواهیم شد

۸ مهر ۱۳۹۰

به نام خدا

تارنمای فرهنگ عشق در سیاست جدیدی که پیش رو دارد سعی خواهد کرد جلسات مذهبی را به صوت کاملا
تصویری ارائه دهد کاری که با وجود سختی بسیار با یاری و عنایت خداوند متعال و نظر ائمه اطهار انشاله با همراهی نویسندگان حرفه ای فرهنگ عشق به وقوع خواهد پیوست.
فرهنگ عشق حق مخاطب خود میداند که بتواند برای دسترسی و آگاهی از کل یک جلسه مذهبی آن را به صورت
تصویری در اختیار داشته باشد تا خود تصمیم بگیرد کدام بخشها از یک جلسه را گلچین و استفاده نماید.

التماس دعا


به نام خدا

تارنمای فرهنگ عشق در سیاست جدیدی که پیش رو دارد سعی خواهد کرد جلسات مذهبی را به صوت کاملا
تصویری ارائه دهد کاری که با وجود سختی بسیار با یاری و عنایت خداوند متعال و نظر ائمه اطهار انشاله با همراهی نویسندگان حرفه ای فرهنگ عشق به وقوع خواهد پیوست.
فرهنگ عشق حق مخاطب خود میداند که بتواند برای دسترسی و آگاهی از کل یک جلسه مذهبی آن را به صورت
تصویری در اختیار داشته باشد تا خود تصمیم بگیرد کدام بخشها از یک جلسه را گلچین و استفاده نماید.

التماس دعا


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات