ads ads ads ads ads ads
بازدید

شیعه یعنی….

۱۰ مهر ۱۳۹۰

نویسنده :سرکار خانم س. گمنام امام زمان(عج)

شيعه يعني صدبيابان جستجو..شيعه يعني هجرت از من تابه او..شيعه يعني دست
بيعت با غدير..بارش ابركرامت بر كوير شيعه يعني عدل و احسان و وقار
شيعه
يعني انحناي ذوالفقاراز عدالت گر تو مي خواهي دليل ياد كن از آتش و دست
عقيل جان مولا حرف حق را گوش كن شمع بيت المال را خاموش كن
اين تجملها
كه بر خوان شماست زنگ مرگ و قاتل جان شماست شيعه يعني وعده اي با نان
جوكشت صد آيينه تا فصل دروشيعه يعني قسمت يك كاسه شير
بين نان خشك خود
با يك اسيرگر چه قرآن را مرتب خوانده ايم از قلم نقش مركب خوانده ايم سوره
ها خوانديم بي وقف و سكون كس نشد واقف به سر “يسطرون”
تا به كي در لفظ ماني همچو من سير معنا كن چو هفتاد و دو تن

شیعه یعنی پرتویی از نور حق شیعه یعنی ناامیدیها ز خلق شیعه یعنی عشق بازی
در حرا دست کشیدن از خلایق در خفاشیعه یعنی سیر احمد تا احد میم معراج
پیمبر سوی حق شیعه یعنی امتداد مصطفی هم نوایی با نوای مرتضی شیعه یعنی
دست بیعت با علی شیعه یعنی سرسپردن با ولی شیعه یعنی تیغهایی در نیام
انتظاری از برای یک پیام شیعه یعنی کوچه های تنگ تنگ ای بر آن دست تجاوز
ننگ ننگ شیعه یعنی با کبودیها بساز خود بباز اما امامت را نبازشیعه یعنی
آب، آتش، آینه جان احمد بود جان فاطمه شیعه یعنی آب، آتش، آینه چشم حیدر
بر جمال فاطمه شیعه یعنی آب، آتش، آینه کعبه مدهوش کمال فاطمه شیعه یعنی
آب، آتش، آینه هستی عالم فدای فاطمه شیعه یعنی آب، آتش، آینه مریم عذراء
کجا و فاطمه شیعه یعنی آب، آتش، آینه آن جمال نیلگون فاطمه شیعه یعنی آب،
آتش، آینه مرقد بی بازدید فاطمه
شیعه یعنی پر کشیدن پر شکوه با ولایت
سرسپردن همچو کوه شیعه یعنی یک طبق آزادگی جان به جان گشتن ز شوق تشنگی
شیعه یعنی آب حسرت در فرات در کویر تشنگی سوی صلات شیعه یعنی دست از پیکر
جدا دست در دست ولایت تا خدا
شیعه یعنی مشک افتاده ز دست “آب کم جو
تشنگی آور به دست”شیعه یعنی آب را دیدی ولی تشنه بمان مرهم زخم نمک خورده
بمان شیعه یعنی صبر زینب با عدو آشنایی با ولایت همچو اوشیعه یعنی تک سوار
آخرین ذکر”لا حول” خدای عالمین
شیعه یعنی از حرم تا قتله گه دیده های
پر ز حسرت سوی شه شیعه یعنی پرچم افراشته باز مولایم قدم برداشته ؟شیعه
یعنی خیمه های نا امید دیگر آن خورشید را نتوان بدیدشیعه یعنی ذکرهای
واپسین راضیم من بر رضایت یا معین شیعه یعنی عشق بازی با خدا آخرین لبخند
سر از تن جداشیعه یعنی سر بروی نیزه ها چشم گریان درون خیمه هاشیعه یعنی
آیه ی قرآن بخوان ای عمود خیمه، آوازی بخوان شیعه یعنی مرهم زخمهای درد
عشق با عاشق تومی دانی چه کرد؟شیعه یعنی ذکر زیبای خدا ما نمی گردیم از
مولا جداشیعه یعنی چهارده نور جلی چهارده نور از انوار نبی شیعه یعنی نوح
و موسای کلیم دست حاجت سوی رب العالمین شیعه یعنی راز گفتن با خدا پله پله
تا ملاقات خدا


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات