ads ads ads ads ads ads
بازدید

مولا در غربت….

۷ مهر ۱۳۹۰

همیشه رسول اکرم ص درمسجد النبی هنگام ایراد سخنرانی به درخت خرمایی تکیه
می دادند اما روز به روز به

تعدادافرادحاضردر مسجد النبی اضافه شد همراهان
پیامبرص به پیامبراکرم ص گفتن …..

همیشه رسول اکرم ص درمسجد النبی هنگام ایراد سخنرانی به درخت خرمایی تکیه
می دادند اما روز به روز به تعدادافرادحاضردر مسجد النبی اضافه شد همراهان
پیامبرص به پیامبراکرم ص گفتن : برای اینکه مردم از جمال شمابهتر استفاده
کنند بهتراست یک منبر درست کنیم پیامبرص هم باحرفشان موافق کرد اولین روز
که سخنرانی پیامبر اکرم ص تمام شد همه صدایی یک ناله رو شنیدن وقتی خوب
گوش کردن صدایی ناله آن تکه درخت خرما بود پیامبرص رفتن جلو واز آن تکه
درخت خرما دلداری کردن همه از پیامبرص پرسیدن چراآن درخت را دلداری کردی
پامبر ص گفتن : اگراز آن درخت دلداری نمی کردم این درخت تاقیامت ناله می
کرد این داستان را گفتم تا بدانیدن معرفت آن درخت خرما بیشتراز ماست ماکه
خودرا محب حضرت زهراس می دانیم ما که می دانیم مولامان مهدی فاطمه عج امام
حی وزنده است چقدر برای آمادگی وظهورش خودمان راآماده کردیم بابایی غریبم
مهدی فاطمه عج برامان دعاکن که ما هم از آنها نباشیم که اسم شیعه روشونه
اما حرص مال ودنیا کورشون کرده
میان مردمی ومردم از شمادورند میان
مردمی صدچهره که صدجورند میان طایفه های که چشم سردارند وازندیدن
شماغالباخوبند میان منتظرانی که ندبه میخوانند وگویابه صداکردن
شمامشغولنند میان مردمی که نباشم من از کسانی که فقط به گریه وزاری وندبه
مشغولنند اگردعای شماشاملم شود نروم میان مردمی که صدچهره وصدجورند .


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات