ads ads ads ads ads ads
بازدید

پاسخ ندادن به نظراتتان را بر من ببخشید

۳ آبان ۱۳۹۰

با سلام

دوستان بزرگوارم چند روزه بیمار هستم برا همین نتونستم سایت رو به روز کنم یا جوابی به نظراتتون بدم

کوتاهی رو بر من ببخشید برای شفای عاجل حاج محمود کریمی دعا کنید

با سلام

دوستان بزرگوارم چند روزه بیمار هستم برا همین نتونستم سایت رو به روز کنم یا جوابی به نظراتتون بدم

کوتاهی رو بر من ببخشید برای شفای عاجل حاج محمود کریمی دعا کنید


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات