ads ads ads ads ads ads
بازدید

خاطره فوق العاده از شهید مرتضی آوینی× آمدیم نبودید، وعده ما بهشت×

۲۰ دی ۱۳۹۰

سلام.خاطره ای بسیار زیبا از شهید آوینی.بسیار بسیار زیبا…

حاج عبدالله ضابط برایم تعریف می‌کرد خیلی دلم می‌خواست سید مرتضی آوینی را

ببینم. یک روز به رفقایش گفتم، جور کنید تا ما سیدمرتضی را ببینیم، …

برای خواندن ادامه متن به ادامه مطلب مراجع کنید.

حاج عبدالله ضابط» را. برایم تعریف می‌کرد خیلی دلم می‌خواست سید مرتضی آوینی را

ببینم. یک روز به رفقایش گفتم، جور کنید تا ما سیدمرتضی را ببینیم، خلاصه نشد. بالاخره آقا سید

مرتضی آوینی توی فکه روی مین رفت و به آسمون‌ها پر کشید.تا اینکه یک وقتی آمدیم در منطقه جنگی

 با کاروان‌های راهیان نور. شب در آنجا ماندیم. در خواب، شهید آوینی را دیدم و درد و دل‌هایم را با او

کردم؛ گفتم آقا سید، خیلی دلم می‌خواست تا وقتی زنده هستی بیایم و ببینمت، اما توفیق نشد. سید

 به من گفت “ناراحت نباش فردا ساعت ۸ صبح بیا سر پل کرخه منتظرت هستم”. صبح از خواب بیدار

شدم. منِ بیچاره که هنوز زنده بودن شهید را شک داشتم، گفتم: این چه خوابی بود، او که خیلی وقت

 است شهید شده است. گفتم حالا بروم ببینم چه می‌شه.

بلند شدم و سر قراری رفتم که با من گذاشته بود، اما با نیم ساعت تأخیر، ساعت ۸:۳۰. دیدم

 خبری از آوینی نیست. داشتم مطمئن می‌شدم که خواب و خیال است. سربازی که آن

 نزدیکی‌ها در حال نگهبانی بود، نزدیک آمد و گفت: آقا شما منتظر کسی هستید؟ گفتم: بله، با

 یکی از رفقا قرار داشتیم.

گفت: چه شکلی بود؟ برایش توصیف کردم. گفتم: موهایش جوگندمی است. محاسنش هم

 این‌جوری است. گفت: رفیقت آمد اینجا تا ساعت ۸ هم منتظرت شد نیامدی، بعد که خواست

بره، به من گفت: کسی با این اسم و قیافه می‌آید اینجا، به او بگو آقا مرتضی آمد و خیلی

 منتظرت شد، نیامدی. کار داشت رفت اما روی پل برایت با انگشت چیزی نوشته، برو بخوان

رفتم و دیدم خود آقا مرتضی نوشته «آمدیم نبودید، وعدۀ ما بهشت! سید مرتضی آوینی».


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات