ads ads ads ads ads ads
بازدید

خبر:شب 23 محرم 90 عبدالرضا هلالی و محمود کریمی در هیئت طاهری

۲ دی ۱۳۹۰

حاج محمود و حاج رضا در شب 23 محرم با هم درهیئت حاج محمدرضا طاهری به
مداحی پرداختند

ابتدا حاج محمود روضه خواندند و سپس سبک زیبای شوریده و
شیدای توام را خواندند که با سینه زنی غیرتی

حاج رضا شور و حال عجیبی به
مراسم داده شد سپس حاج محمود به صف سینه زن ها اضافه شد و حاج رضا

سبک
وقتی محرمت میاد رو خوند و بعدش چند دقیقه ای به زیبایی ذکر گفت

یا علی

گزارش از منصور حسین


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات