ads ads ads ads ads ads

2 عکس از جالب از عبدالرضا هلالی روز بعد از جلسه خصوصی با محمود کریمی در منزل محمدرضا طاهری

۲۴ بهمن ۱۳۹۰

دو تصویری که در ادامه مطلب مشاهده می کنید عکسهایی از حاج عبدالرضا هلالی در روز بعد از جلسه خصوصی

شب 23 محرم در هیئت حاج محمدرضا طاهری است. جلسه خصوصی که در آن حاج محمود کریمی هم حضور

داشت که بخشی از فیلم آن جلسه منتشر شد و بخش عمده ای از آن خصوصی باقی ماند.

تصاویری که آن را در ادامه می بینید نشان می دهد که به یقین جلسه فوق الذکر به صورت سنگینی ادامه پیدا

کرده طوری که باعث لطمه زنی مداحان حاضر شده بود و تنها بخشی از این جلسه منتشر شده است

دو تصویری که در ادامه مطلب مشاهده می کنید عکسهایی از حاج عبدالرضا هلالی در روز بعد از جلسه خصوصی

شب 23 محرم در هیئت حاج محمدرضا طاهری است. جلسه خصوصی که در آن حاج محمود کریمی هم حضور

داشت که بخشی از فیلم آن جلسه منتشر شد و بخش عمده ای از آن خصوصی باقی ماند.

تصاویری که آن را در ادامه می بینید نشان می دهد که به یقین جلسه فوق الذکر به صورت سنگینی ادامه پیدا

کرده طوری که باعث لطمه زنی مداحان حاضر شده بود و تنها بخشی از این جلسه منتشر شده استارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات