ads ads ads ads ads ads

مراحل واقعی تکامل یک جنین در رحم مادر+عکس…..فتبارک الله احسن الخالقین

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

راستش این پست شاید در نگاه اول برای این وب کمی غیر عادی به نظر بیاد اما اگر باز کنید و عکسها رو به

دقت مشاهده کنید مطمئنا آخرش حس خاصی بهتون دست میده دوست دارم این حس رو هرچی هست

در قسمت نظرات بنویسید

داشنمندی 24 سال از عمر خودش رو صرف کرد تاعکسهایی به این ظرافت را با میکروسکوپ الکترونی ثبت

کنه به قول یکی از دوستان..آی اونایی که به مادرتون بی احترامی میکنید بیایید ببینید چی بودید و از کجا بودید

آی اونایی که الان میشینید میگید دینو خدا نعوذ بالله مضخرفه و میرید شیطان پرست میشید و آهنگ هایی

در تمسخر ائمه میسازید ..این عکسها رو با دقت تر ببینید


راستش این پست شاید در نگاه اول برای این وب کمی غیر عادی به نظر بیاد اما اگر باز کنید و عکسها رو به

دقت مشاهده کنید مطمئنا آخرش حس خاصی بهتون دست میده دوست دارم این حس رو هرچی هست

در قسمت نظرات بنویسید

داشنمندی 24 سال از عمر خودش رو صرف کرد تاعکسهایی به این ظرافت را با میکروسکوپ الکترونی ثبت

کنه به قول یکی از دوستان..آی اونایی که به مادرتون بی احترامی میکنید بیایید ببینید چی بودید و از کجا بودید

آی اونایی که الان میشینید میگید دینو خدا نعوذ بالله مضخرفه و میرید شیطان پرست میشید و آهنگ هایی

در تمسخر ائمه میسازید ..این عکسها رو با دقت تر ببینید

مراحل تکامل جنین و تبدیل شدن به یک نوزاد را می بینیم.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور
رحمی)

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

تخمک

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

یه قرار ملاقات… اما نه
معمولی!

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

لوله
فالوپ

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

دو اسپرم در تماس با
تخمک

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

اسپرم
برنده!

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

اسپرم

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

روز
پنجم-ششم

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده
است.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

مغز جنین شکل می
گیرد.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

روز ۲۴ام. بعد از ۱۸ روز قلب شروع به شکل
گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی
ندارد.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

4 هفته

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

4-5 هفته

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح
صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

40 روز
بعد.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته هشتم. جنین به سرعت در کیسه رحمی رشد
می کند.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در
روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت
محیط پیرامونش استفاده می کند.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید.
در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند
بود.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته هجدهم. ابعاد تقریبا ۱۴ سانتی متر.
اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته
نوزدهم.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته بیستم. تقریبا ۲۰ سانتی متر. موهای
پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo)
می شناسند.

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته بیست و
چهارم

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته بیست و
ششم

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

6 ماه بعد. جنین کامل شده
و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر
بتواند خارج شود

تصاویر باور نکردنی از ابتدای لقاح تا تولدنوزاد انسان

هفته ۳۶ ام. نوزاد چهار هفته دیگر دنیا
بیرون را خواهد دید.


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات