ads ads ads ads ads ads
بازدید

نظر سنجی های فرهنگ عشق با متد و ابزاری جدید و توضیحاتی پیرامون آن

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

به نام خدا

همیشه در همه نظر سنجی ها این دغدغه وجود داشته که ممکن است نتایج مخدوش و له یا علیه کسی

به ناحق صورت بگیره اما امروز با استفاده از ابزار جدید نظر سنجی تارنمای فرهنگ عشق پرسمانی را

برگزار کرده است که در آن شاز شما کاربر محترم خواسته شده به سوال:

“شما از کدامیک از مداحان ذیل مداحی دانلود می کنید؟”

که طی آن شما می توانید تنها به یک گزینه رای بدهید. این نظر سنجی یک ماهه است و هر فرد تنها یکبار

می تواند در آن شرکت کند. بنابراین نتایج آن به هیچ وجه مخدوش نخواهد بود

این نظرسنجی از امروزجمعه29 اردیبهشت91 شروع شده و تا29 خرداد91 ادامه دارد

این نظر سنجی و نظرسنجی های بعدی برای مسئولان تارنما کاملا کاربردی خواهد بود

التماس دعا

مهرداد شیرخانی


به نام خدا

همیشه در همه نظر سنجی ها این دغدغه وجود داشته که ممکن است نتایج مخدوش و له یا علیه کسی

به ناحق صورت بگیره اما امروز با استفاده از ابزار جدید نظر سنجی تارنمای فرهنگ عشق پرسمانی را

برگزار کرده است که در آن شاز شما کاربر محترم خواسته شده به سوال:

“شما از کدامیک از مداحان ذیل مداحی دانلود می کنید؟”

که طی آن شما می توانید تنها به یک گزینه رای بدهید. این نظر سنجی یک ماهه است و هر فرد تنها یکبار

می تواند در آن شرکت کند. بنابراین نتایج آن به هیچ وجه مخدوش نخواهد بود

این نظرسنجی از امروزجمعه29 اردیبهشت91 شروع شده و تا29 خرداد91 ادامه دارد

این نظر سنجی و نظرسنجی های بعدی برای مسئولان تارنما کاملا کاربردی خواهد بود

التماس دعا

مهرداد شیرخانی


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات