ads ads ads ads ads ads
بازدید

چقدر به خدا مراجعه میکنیم؟

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

سلام به کاربران این سایت.یه داستان کوچیکی رو خوندم.به نظرم اومد این رو در سایت قرار بدم

تاشما بزرگواران هم استفاده کنید.برای مشاهده متن این داستان به ادامه مطلب مراجعه کنید.


مردی
برای اصلاح به آرایشگاه رفت در بین کار گفتگوی جالبی بین آنها در مورد خدا
صورت

گرفت. آرایشگر گفت: من باور نمی کنم خدا وجود داشته باشد. مشتری
پرسید چرا؟ آرایشگر

گفت: کافیست به خیابان بروی و ببینی. مگر میشود با وجود
خدای مهربان این همه مریضی و

درد و رنج وجود داشته باشد؟مشتری
چیزی نگفت و از مغازه بیرون رفت به محض اینکه از

آرایشگاه بیرون آمد مردی
را درخیابان دید با موهای ژولیده و کثیف. با سرعت به آرایشگاه

برگشت و به
آرایشگر گفت می دانی به نظرمن آرایشگر ها وجود ندارند مرد با تعجب گفت
:

چرا این حرف را میزنی؟ من اینجاهستم و همین الان موهای تو را مرتب کردم!
مشتری با

اعتراض گفت: پس چرا کسانی مثل آن مرد بیرون از آریشگاه وجود
دارند؟ آرایشگر گفت:

آرایشگر ها وجود دارند فقط مردم به ما مراجعه نمیکنند.مشتری گفت: دقیقا همین است خدا وجود

دارد فقط مردم به او مراجعه نمیکنند. برای همین است که اینهمه درد و رنج در دنیا وجود دارد.

چقدر به خدا مراجعه میکنیم؟


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات