ads ads ads ads ads ads
بازدید

شبکه اجتماعی هادی نت افتتاح شد…

۱۱ خرداد ۱۳۹۱

من بندگی ز ترس جهنم نمی کنم بنده شدن بخاطر اجبارها بس است ! خیلی گناه می کنم و توبه می کنم دیگر بس است اینهمه تکرارها بس است این بار را بخر که دگر راحتم کنی بیهوده رفتن سر بازارها بس است ما را بهشت هم نبر ، اما قبول کن لبخند تو برای گنه کارها بس است آری فقط حسین مرا رد نمی کند از این به بعد رفتن دربارها بس است…

شبکه اجتماعی هادی نت به ادرس www.hadinet.ir افتتاح شد.

ابتدا عضو سایت شوید و سپس به گروه حاج عبدالرضا هلالی بپیوندید

به ادرس www.hadinet.ir/berrim

من بندگی ز ترس جهنم نمی کنم بنده شدن بخاطر اجبارها بس است ! خیلی گناه می کنم و توبه می کنم دیگر بس است اینهمه تکرارها بس است این بار را بخر که دگر راحتم کنی بیهوده رفتن سر بازارها بس است ما را بهشت هم نبر ، اما قبول کن لبخند تو برای گنه کارها بس است آری فقط حسین مرا رد نمی کند از این به بعد رفتن دربارها بس است…

شبکه اجتماعی هادی نت به ادرس www.hadinet.ir افتتاح شد.

ابتدا عضو سایت شوید و سپس به گروه حاج عبدالرضا هلالی بپیوندید

به ادرس www.hadinet.ir/berrim


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات