ads ads ads ads ads ads
بازدید

قالب و هدر جدید تارنمای فرهنگ عشق

۱۳ تیر ۱۳۹۱

به نام خدا

انصافا گاهی غبطه میخورم به این همه عشق و به این همه پاکی.

وقتی فعالیتهای عاشقانه ی آقا احسان و محمد اسماعیل عزیز و مجتبی بزرگوار رو می بینم انصافا گاهی

حسودیم میشه.دست تک تک شون رو می بوسم

محمد اسماعیل عزیز  با تمام توانشون مشغول آماده کردن پستهای جدید برای شما هستند و

آقا احسان که چشمانش رو تنها 6 روزه عمل کرده بودند اما امروز با تمام عشق شون هدر زیبای ماه رمضان

رو برای تارنمای فرهنگ عشق طراحی کردند تا خیمه ما کم کم بوی ماه میهمانی خدا رو بگیره

اجر همتون با صاحب این ماه عزیزان

مهرداد شیرخانی-تارنمای بزرگ فرهنگ عشق

به نام خدا

انصافا گاهی غبطه میخورم به این همه عشق و به این همه پاکی.

وقتی فعالیتهای عاشقانه ی آقا احسان و محمد اسماعیل عزیز و مجتبی بزرگوار رو می بینم انصافا گاهی

حسودیم میشه.دست تک تک شون رو می بوسم

محمد اسماعیل عزیز  با تمام توانشون مشغول آماده کردن پستهای جدید برای شما هستند و

آقا احسان که چشمانش رو تنها 6 روزه عمل کرده بودند اما امروز با تمام عشق شون هدر زیبای ماه رمضان

رو برای تارنمای فرهنگ عشق طراحی کردند تا خیمه ما کم کم بوی ماه میهمانی خدا رو بگیره

اجر همتون با صاحب این ماه عزیزان

مهرداد شیرخانی-تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات