ads ads ads ads ads ads
بازدید

حاج عبدالرضا هلالی در برنامه ماه عسل؟؟؟؟

۱۴ مرداد ۱۳۹۱

خبری در اینترنت از سوی برخی وبلاگها منتشر شد مبنی بر اینکه آقای رضا هلالی سه شنبه میهمان برنامه

ماه عسل شبکه سوم سیما هستند.قول داده بودیم که این خبر رو پیگیری کنیم که اینکار رو هم انجام دادیم

ظاهرامصاحبه ای با آقای هلالی انجام شده است که قراره بزودی پخش بشه ولی این که در این برنامه

شرکت خواهند کرد یا خیر؟ در جواب ما عبارت” خیلی بعیده” از سوی دوستان بزرگوار هیئت الرضایی به کار

برده شد

هر چند ما هم مثل خیلی از دوستان بزرگوار منتظر حضور حاج عبدالرضا هلالی در سیما هستیم و امیدواریم

و انتظار داریم که این امر تحقق پیدا کند

خبری در اینترنت از سوی برخی وبلاگها منتشر شد مبنی بر اینکه آقای رضا هلالی سه شنبه میهمان برنامه

ماه عسل شبکه سوم سیما هستند.قول داده بودیم که این خبر رو پیگیری کنیم که اینکار رو هم انجام دادیم

ظاهرامصاحبه ای با آقای هلالی انجام شده است که قراره بزودی پخش بشه ولی این که در این برنامه

شرکت خواهند کرد یا خیر؟ در جواب ما عبارت” خیلی بعیده” از سوی دوستان بزرگوار هیئت الرضایی به کار

برده شد

هر چند ما هم مثل خیلی از دوستان بزرگوار منتظر حضور حاج عبدالرضا هلالی در سیما هستیم و امیدواریم

و انتظار داریم که این امر تحقق پیدا کند


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات