ads ads ads ads ads ads

حضور حاج عبدالرضا هلالی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

۱۹ مهر ۱۳۹۱

حاج عبدالرضا هلالی در روز پنجشنبه 20 مهر 1391 ساعت 16 در نمایشگاه رسانه دیجیتال حضور خواهند داشت.

مصلی – شبستان – راهرو 8 – غرفه هیئت الرضا

حاج عبدالرضا هلالی در روز پنجشنبه 20 مهر 1391 ساعت 16 در نمایشگاه رسانه دیجیتال حضور خواهند داشت.

مصلی – شبستان – راهرو 8 – غرفه هیئت الرضا


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات