ads ads ads ads ads ads
بازدید

حضور دوباره فرزند حاج محمود کریمی در مجلس حاج عبدالرضا هلالی

۲۷ آذر ۱۳۹۱

بعد از حضور پسر نوجوان حاج محمود کریمی در جلسه هفتگی دهم آذر91 هیئت الرضا(ع) باخبر شدیم

در جلسه هفتگی جمعه،بیست و یکم آذرماه91 هم فرزند حاج محمود کریمی حضور داشته،

و پس از روضه در کنار منبر در کنار سایر مداحان اهلبیت(س) نشستند و در هنگامی که سینه زنان

برای سینه زنی حلقه زدند.حاج رضا هلالی دست فرزند حاج محمود کریمی را گرفته و با خود به

حلقه سینه زنان برد

حضور پسر حاج محمود کریمی در جلسه هفتگی حاج عبدالرضا هلالی+عکس

بعد از حضور پسر نوجوان حاج محمود کریمی در جلسه هفتگی دهم آذر91 هیئت الرضا(ع) باخبر شدیم

در جلسه هفتگی جمعه،بیست و یکم آذرماه91 هم فرزند حاج محمود کریمی حضور داشته،

و پس از روضه در کنار منبر در کنار سایر مداحان اهلبیت(س) نشستند و در هنگامی که سینه زنان

برای سینه زنی حلقه زدند.حاج رضا هلالی دست فرزند حاج محمود کریمی را گرفته و با خود به

حلقه سینه زنان برد

حضور پسر حاج محمود کریمی در جلسه هفتگی حاج عبدالرضا هلالی+عکس


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات