ads ads ads ads ads ads

تکذیب یک خبر

۶ اردیبهشت ۱۳۹۲


بسم تعالی

در پی انتشار خبر کسالت و ضعف شدید حاج محمود کریمی در مراسم دیشب مسجد
الغدیر کرمانشاه

و انتقال ایشان به بیمارستان توسط برخی از پایگاه های خبری
، سایت شخصی ایشان ضمن تکذیب این

موضوع به اطلاع می رساند که حال عمومی
ایشان بسیار خوب است.


بسم تعالی

در پی انتشار خبر کسالت و ضعف شدید حاج محمود کریمی در مراسم دیشب مسجد
الغدیر کرمانشاه

و انتقال ایشان به بیمارستان توسط برخی از پایگاه های خبری
، سایت شخصی ایشان ضمن تکذیب این

موضوع به اطلاع می رساند که حال عمومی
ایشان بسیار خوب است.


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات