ads ads ads ads ads ads

حاج محمود کریمی چه شده است؟- هلالی و بهمنی و محمد کریمی بجای محمود کریمی در چیذر

۱۶ خرداد ۱۳۹۲

به برنامه ارائه شده توسط سایت شخصی حاج محمود کریمی نگاهی می اندازیم:

انشالله شب شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) | زمان: سه شنبه 14 خرداد
1392 از نماز مغرب و عشاء | مکان: خیابان کارگرشمالی ، رو به روی پمپ بنزین
، مسجد امیر(ع)

انشالله شام شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) | زمان: چهارشنبه 15 خرداد
1392 از نماز مغرب و عشاء | مکان: چیذر – بارگاه امام زاده علی اکبر(ع)

نکته اما اینجاست که حاج محمود کریمی در هیچکدام از این مراسم حضور نداشته و حاج عبدالرضا هلالی و

روح الله بهمنی بهمراه حاج محمد کریمی این جلسات را مداحی کردند.خبری از حاج محمود کریمی اما در

دسترس نیست. در هرحال برای ایشان آرزوی صحت و سلامت می نماییم هرچند که انتقاد زیادی به برنامه

ارائه شده توسط سایت شخصی ایشان که باید یگانه مرجع اطلاع رسانی صحیح پیرامون جلسات ایشان باشد

داریم اما این نقد را به زمانی دیگر موکول می نماییم

به برنامه ارائه شده توسط سایت شخصی حاج محمود کریمی نگاهی می اندازیم:

انشالله شب شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) | زمان: سه شنبه 14 خرداد
1392 از نماز مغرب و عشاء | مکان: خیابان کارگرشمالی ، رو به روی پمپ بنزین
، مسجد امیر(ع)

انشالله شام شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) | زمان: چهارشنبه 15 خرداد
1392 از نماز مغرب و عشاء | مکان: چیذر – بارگاه امام زاده علی اکبر(ع)

نکته اما اینجاست که حاج محمود کریمی در هیچکدام از این مراسم حضور نداشته و حاج عبدالرضا هلالی و

روح الله بهمنی بهمراه حاج محمد کریمی این جلسات را مداحی کردند.خبری از حاج محمود کریمی اما در

دسترس نیست. در هرحال برای ایشان آرزوی صحت و سلامت می نماییم هرچند که انتقاد زیادی به برنامه

ارائه شده توسط سایت شخصی ایشان که باید یگانه مرجع اطلاع رسانی صحیح پیرامون جلسات ایشان باشد

داریم اما این نقد را به زمانی دیگر موکول می نماییم


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات