ads ads ads ads ads ads

طرح ختم دسته جمعی قرآن در ماه مبارک رمضان توسط کاربران تارنمای فرهنگ عشق

۱۳ تیر ۱۳۹۲


طرح ختم دسته جمعی قرآن در ماه مبارک رمضان توسط کاربران تارنمای فرهنگ عشق

همچون سنوات گذشته ،در ماه مبارک رمضان امسال نیز به فضل خداوند برگزار خواهد گردید

لذا از علاقه مندان به شرکت در این ختم گروهی دعوت می شود جهت ثبت نام

ابتدا شرایط و ضوابط طرح را در ادامه مطلب مطالعه نمایند و سپس در قسمت نظرات

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند


طرح ختم دسته جمعی قرآن در ماه مبارک رمضان توسط کاربران تارنمای فرهنگ عشق

همچون سنوات گذشته ،در ماه مبارک رمضان امسال نیز به فضل خداوند برگزار خواهد گردید

لذا از علاقه مندان به شرکت در این ختم گروهی دعوت می شود جهت ثبت نام

ابتدا شرایط و ضوابط طرح را  مطالعه نمایند و سپس در قسمت نظرات

نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند

الف) شرایط و ضوابط:

برآنیم تا انشااالله نه یک ختم بلکه چندین ختم قرآن را در این ماه عزیز به سرانجام برسانیم و در این راه جدا

نیازمند یاری سبزتان هستیم! حال یاری سبز شما چگونه می تواند باشد؟

دوستان هیئتی و مسجدی از عمده کسانی هستند که می توانند در این راه کمک شایانی به ما کنند

نظیر آنچه که در طرح ختم صلوات اتفاق افتاد.ثبت نام کردن در مساجد بعد از فریضه نماز و در هیئات قبل

یا بعد برنامه، برای طرح ختم قرآن گروهی می تواند اتفاق بیافتد و در این راه به کمک دوستان شدیدا نیازمندیم

ثبت نام هم بدین طریق انجام میشه:

هر فرد میتواند با در دست داشتن لیستی نظیر آنچه که ما در این سایت ارائه میدهیم و با توجه به جزء های

خالی مانده اقدام به ثبت نام افراد کند و لیست خود را چه تکمیل شده باشد و چه نه(ترجیحا لیست تکمیل

شده برای ما اولویت دارد) در قسمت نظرات همین پست به ما ارائه دهد تا تا در جداول سایت درج نماییم

*دوستانی که در همین سایت ثبت نام میکنند توجه داشته باشند که باید با توجه به جدولهای مربوطه

و جزء های خالی مانده اقدام به ثبت نام کنند و به این مهم دقت کنند که تا یک لیست بسته نشود

ختم گروهی آن کم لم یکن تلقی می شود.

پس ابتدا با انتخابهای خود یک لیست را تکمیل کرده و سپس در صورت تمایل برای انتخاب به لیستهای بعدی

مراجعه کنید

*انتخاب تعداد جزء ها توسط قاری محترم محدودیتی ندارد

*برای ثبت نام، ابتدا به جدول توجه کنید سپس با در نظر گرفتن جزء های

خالی مانده برای تکمیل یک دور ختم گروهی، نام و نام خانوادگی خود

بهمراه جزء های انتخابی را در قسمت نظرات همین پست وارد کنید

شروع ثبت نام: هم اکنون

شروع ختم ها: اول رمضان الکریم 1392 شمسی

مهلت پایانی برای ختم ها: بیست و نهم ماه مبارک رمضان

     

ختم گروهی نهم ختم گروهی دهم ختم گروهی یازدهم ختم گروهی دوازدهم
جزء اول خانم نرگس اسحاقی خانم لیلا خانم موسوی خانم رحمانی
جزء دوم خانم لیلا خانم پیربداقی خانم شریف خانم نگار مروج
جزء سوم خانم سوگل مروج خانم لیلا خانم الماسی خانم نگار مروج
جزء چهارم خانم لیلا خانم فرزانه خانم سرپولکی خانم نگار مروج
جزء پنجم خانم لیلا خانم زهره خانم چنارانی خانم نگار مروج
جزء ششم خانم لیلا خانم زهره خانم رامه خانم نگار مروج
جزء هفتم خانم لیلا خانم معظمه خانم جمشیدی خانم نگار مروج
جزء هشتم خانم لیلا خانم معظمه خانم جمشیدی خانم نگار مروج
جزء نهم خانم لیلا خانم زهرا خانم آیدا خانم نگار مروج
جزء دهم خانم لیلا خانم زهرا خانم اسماعیلی خانم عاطفه
جزء یازدهم خانم لیلا خانم لیلا خانم اکرم جون خانم نگار مروج
جزء دوازدهم خانم نوریه فرجی خانم نگار مروج مهرداد شیرخانی خانم نگار مروج
جزء سیزدهم خانم دهقان خانم نگار مروج مهرداد شیرخانی خانم مائده
جزء چهاردهم خانم واقفی خانم نگار مروج مهرداد شیرخانی خانم رادان
جزء پانزدهم خانم … خانم واقفی خانم لیلا خانم موسوی
جزء شانزدهم خانم … خانم مرضیه رجبی خانم مکاریان آقای رضا
جزء هفدهم خانم … خانم لیلا خانم رمضانپور مهرداد شیرخانی
جزء هجدهم خانم … خانم آصفی خانم کوچکی مهرداد شیرخانی
جزء نوزدهم خانم … خانم جیرانپور خانم بیدگلی مهرداد شیرخانی
جزء بیستم خانم جیرانپور خانم پیربداقی خانم مشایخی خانم لیلا
جزء بیست و یکم خانم جیرانپور آقای سعید خانم قیطاسی خانم لیلا
جزء بیست و دوم خانم زینب جمشیدی خانم جیرانپور آقا سعید خانم لیلا
جزء بیست و سوم خانم فاطیما خانم جیرانپور  خانم هنرمند خانم لیلا
جزء بیست و چهارم خانم جیرانپور خانم پیربداقی خانم هنرمند خانم لیلا
جزء بیست و پنجم خانم جیرانپور آقای حسین نیرومند خانم فتحی مهرداد شیرخانی
جزء بیست و ششم خانم جیرانپور آقای حسین نیرومند خانم واعظی مهرداد شیرخانی
جزء بیست و هفتم خانم سوگل مروج خانم جیرانپور خانم واعظی خانم لیلا
جزء بیست و هشتم خانم جیرانپور آقای سیناحریری خانم اکرم جون خانم لیلا
جزء بیست و نهم آقای محمد حسین خانم جیرانپور خانم آذین خانم لیلا
جزء سی ام خانم حنایی خانم فاطمه طوسی خانم پیربداقی خانم شفیعی

ختم گروهی اول ختم گروهی دوم ختم گروهی سوم ختم گروهی چهارم ختم گروهی پنجم ختم گروهی ششم ختم گروهی هفتم ختم گروهی هشتم
نام جزء نام قاری محترم نام قاری محترم نام قاری محترم نام قاری محترم نام قاری محترم نام قاری محترم نام قاری محترم نام قاری محترم
جزء اول خانم مائده واقفی خانم مرمر تحسین زاده خانم مروج مهرداد شیرخانی سعید آقا آقای منصور حسین آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم بیدخلی
جزء دوم خانم مائده واقفی خانم مرمر تحسین زاده خانم پیربداغی مهرداد شیرخانی سعید آقا آقای منصور حسین آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم دهلوی
جزء سوم خانم مائده واقفی خانم مرمر تحسین زاده خانم پیربداغی خانم ترنم سعید آقا مهرداد شیرخانی آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم ورمزیار
جزء چهارم خانم مائده واقفی خانم مرمر تحسین زاده خانم مهساعزیزآبا
دی
خانم ترنم سعید آقا مهرداد شیرخانی آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم قاسمی
جزء پنجم خانم مائده واقفی خانم مرمر تحسین زاده فاطمه خانم خانم ترنم سعید آقا مهرداد شیرخانی آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم صالحی
جزء ششم خانم مائده واقفی خانم مرمر تحسین زاده فاطمه خانم خانم فاطمه رضاپناه سعید آقا مهرداد شیرخانی آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم موسوی
جزء هفتم آقا سجاد.سنندج خانم مرمر تحسین زاده فاطمه خانم سعید آقا مهرداد شیرخانی آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم بهمن آبادی خانم رسولی
جزء هشتم آقای عبدالله عصمتی خانم مرمر تحسین زاده فاطمه خانم سعید آقا مهرداد شیرخانی خانم یاوری آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم موسوی
جزء نهم آقای عبدالله عصمتی خانم مرمر تحسین زاده فاطمه خانم سعید آقا مهرداد شیرخانی خانم صبور آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم موسوی
جزء دهم آقای عبدالله عصمتی خانم مرمر تحسین زاده فاطمه خانم سعید آقا مهرداد شیرخانی خانم علیوند آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم عابدی
جزء یازدهم خانم تارا خانم مرمر تحسین زاده فاطمه خانم سعید آقا مهرداد شیرخانی خانم علیوند آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم طاهری
جزء دوازدهم خانم مرمر تحسین زاده خانم لیلا خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا خانم لیلا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم شعبانی
جزء سیزدهم خانم مرمر تحسین زاده خانم لیلا خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا خانم لیلا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم سرودی
جزء چهاردهم خانم مرمر تحسین زاده خانم لیلا آقای احمدپناهی فاطمه خانم سعید آقا خانم مریم آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم حنایی
جزء پانزدهم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار آقای احمدپناهی فاطمه خانم سعید آقا خانم مریم آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم پناهی
جزء شانزدهم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار آقای احمدپناهی فاطمه خانم سعید آقا خانم لیلا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم کریمی
جزء هفدهم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار آقای احمدپناهی فاطمه خانم سعید آقا خانم جعفرزاده آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم ارباشی
جزء هجدهم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار آقای احمدپناهی فاطمه خانم سعید آقا خانم لیلا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم تاجیک
جزء نوزدهم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا سربازگمنام امام زمان عج آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم …
جزء بیستم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم … مهرداد شیرخانی
جزء بیست و یکم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا سربازگمنام امام زمان عج آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم روحانی
جزء بیست و دوم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم بهور خانم جهاردولی
جزء بیست و سوم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا سربازگمنام امام زمان عج آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم جهاردولی
جزء بیست و چهارم خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار خانم کریمی فاطمه خانم سعید آقا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم موسوی خانم جهاردولی
جزء بیست و پنجم خانم پناهی خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار فاطمه خانم سعید آقا خانم لیلا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم ایزددوست
جزء بیست و ششم خانم پناهی خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار فاطمه خانم سعید آقا خانم لیلا آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم خاکساری
جزء بیست و هفتم خانم پناهی خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار فاطمه خانم سعید آقا آقای صالح خاکساری آقای سیدامیرمهدی قلمکاریان خانم حسن زاده
جزء بیست و هشتم خانم پناهی خانم مرمر تحسین زاده خانم نگار

ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.
نازنین
۲۸ خرداد ۱۳۹۴

جز 29


نازنین
۲۸ خرداد ۱۳۹۴

جز 30

ads ads
موضوعات