ads ads ads ads ads ads
بازدید

به بهانه مراسم مدافعان حرم حضرت زینب(س)4-نوشته ای از مهرداد شیرخانی-تارنمای فرهنگ عشق

۸ مرداد ۱۳۹۲

و اما امروز و مدافعان حرمی دیگر

امروز و این مراسم شاید با تمامی جلساتی که با عنوان “مدافعان حرم حضرت زینب(س)” در اون شرکت کردیم

تفاوتی اساسی داشته باشد و اون تفاوت سوای از حضور مداحان بزرگ ایران در این مراسم،همین گرمای

هوا و روزه بودن ماست. خانم حضرت زینب(س) تمامی مصائبی را که در دشت کربلا به چشم دیدند با

چشمانی نمناک،جگر آخته،دلی حسرت بار و لبی تشنه مشاهده فرمودند.

امروز با حضورمان، با حضور بی نظیرمان اعلام خواهیم کرد: خاتون ما! اگر روزی حسینت(ع) تشنه بود و

فریاد “هل من ناصر ینصرنی” سرداد و تو ای تفسیر ناب عشق حسین(ع) که غروب آفتابت را در عاشورا

حسرت بار به تماشا نشستی امروز ما را با لب تشنه به عنوان ناصران خود و حسینت بپذیر

ما با لب تشنه می آییم تا تو دیگر  غروب آفتابی را با چشمان نمناک ات حسرت بار به تماشا ننشینی

مهرداد شیرخانی-تارنمای فرهنگ عشق

و اما امروز و مدافعان حرمی دیگر

امروز و این مراسم شاید با تمامی جلساتی که با عنوان “مدافعان حرم حضرت زینب(س)” در اون شرکت کردیم

تفاوتی اساسی داشته باشد و اون تفاوت سوای از حضور مداحان بزرگ ایران در این مراسم،همین گرمای

هوا و روزه بودن ماست. خانم حضرت زینب(س) تمامی مصائبی را که در دشت کربلا به چشم دیدند با

چشمانی نمناک،جگر آخته،دلی حسرت بار و لبی تشنه مشاهده فرمودند.

امروز با حضورمان، با حضور بی نظیرمان اعلام خواهیم کرد: خاتون ما! اگر روزی حسینت(ع) تشنه بود و

فریاد “هل من ناصر ینصرنی” سرداد و تو ای تفسیر ناب عشق حسین(ع) که غروب آفتابت را در عاشورا

حسرت بار به تماشا نشستی امروز ما را با لب تشنه به عنوان ناصران خود و حسینت بپذیر

ما با لب تشنه می آییم تا تو دیگر  غروب آفتابی را با چشمان نمناک ات حسرت بار به تماشا ننشینی

مهرداد شیرخانی-تارنمای فرهنگ عشق


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات