ads ads ads ads ads ads

حاشیه نگار:کربلایی مهدی رعنایی تصادف کرد!

۱۷ شهریور ۱۳۹۲

از دوستان قمی خودمون شنیدیم که کربلایی مهدی رعنایی تصادف کرده و به بیمارستان رفتند

این خبر پری روز به رسید اما چون مورد مشابهی چند ماه قبل در مورد آقا مهدی

وجود داشت که بعدا دروغ آن اثبات شد ما از انتشار آن جلوگیری کردیم اما دیروز و امروز نیز

تعدادی دیگر از دوستان این خبر رو بما دادند که ماهم درتارنما زدیم انشاالله که اربابشون

بفریاد خانواده شان برسند و دعای خیری در حقشان کنند و انشاالله هر چه زودتر آقامهدی رعنایی

را دوباره در لباس نوکری اهلبیت(س) ببینیم.برای شفای ایشان یک حمد شفا قرائت بفرمایید

از دوستان قمی خودمون شنیدیم که کربلایی مهدی رعنایی تصادف کرده و به بیمارستان رفتند

این خبر پری روز به رسید اما چون مورد مشابهی چند ماه قبل در مورد آقا مهدی

وجود داشت که بعدا دروغ آن اثبات شد ما از انتشار آن جلوگیری کردیم اما دیروز و امروز نیز

تعدادی دیگر از دوستان این خبر رو بما دادند که ماهم درتارنما زدیم انشاالله که اربابشون

بفریاد خانواده شان برسند و دعای خیری در حقشان کنند و انشاالله هر چه زودتر آقامهدی رعنایی

را دوباره در لباس نوکری اهلبیت(س) ببینیم.برای شفای ایشان یک حمد شفا قرائت بفرمایید


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات