ads ads ads ads ads ads
بازدید

برای سلامتی مادر گرامی آقا احسان نویسنده خوب تارنمای فرهنگ عشق دعا کنید

۱۲ مهر ۱۳۹۲

با خبر شدیم مادر گرامی آقا احسان احمدپناهی به علت بیماری قلبی در بستر بیماری به سر میبرند

از شما عزیزان و دوستداران تارنمای فرهنگ عشق،طلب دعای خیر برای شفای همه بیماران بالاخص

والده گرامی نویسنده خوب تارنمای فرهنگ عشق،آقا احسان احمدپناهی را داریم.برای شفای این

مادر عزیز، یک حمد تنها جهت شفا مرحمت بفرمایید

مهرداد شیرخانی

مسئول تارنمای بزرگ فرهنگ عشق

با خبر شدیم مادر گرامی آقا احسان احمدپناهی به علت بیماری قلبی در بستر بیماری به سر میبرند

از شما عزیزان و دوستداران تارنمای فرهنگ عشق،طلب دعای خیر برای شفای همه بیماران بالاخص

والده گرامی نویسنده خوب تارنمای فرهنگ عشق،آقا احسان احمدپناهی را داریم.برای شفای این

مادر عزیز، یک حمد تنها جهت شفا مرحمت بفرمایید

مهرداد شیرخانی

مسئول تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات