ads ads ads ads ads ads

حاشیه نگار: هلالی در هیئت خادم الرضا قم غش کرد

۲۱ مهر ۱۳۹۲

مراسمی که هرسال به مناسبت شهادت امام محمد باقر در قم از طرف هیئت خادم الرضا قم برگزار می شود با حاشیه هایی همراه بود که غش کردن حاج عبالرضا هلالی یکی از آنها بود و آوردن پیکر شهید گمنام به مراسم که به مراسم شور وحال خاصی بخشید.

در حین روضه خوانی بود که متوجه شدیم یکی رو مثل شهید روی دست به بیرون جلسه منتقل میکنن متوجه شدیم که حاج عبدالرضا هلالی هستن و سریعا به درمانگاهی که روبروی مسجد قرار داشت بردند و معاینات را انجام دادن و سر ایشان که درپی ضربات شکستگی کوچکی برداشته بود را بخیه کردند

مراسمی که هرسال به مناسبت شهادت امام محمد باقر در قم از طرف هیئت خادم الرضا قم برگزار می شود با حاشیه هایی همراه بود که غش کردن حاج عبالرضا هلالی یکی از آنها بود و آوردن پیکر شهید گمنام به مراسم که به مراسم شور وحال خاصی بخشید.

در حین روضه خوانی بود که متوجه شدیم یکی رو مثل شهید روی دست به بیرون جلسه منتقل میکنن متوجه شدیم که حاج عبدالرضا هلالی هستن و سریعا به درمانگاهی که روبروی مسجد قرار داشت بردند و معاینات را انجام دادن و سر ایشان که درپی ضربات شکستگی کوچکی برداشته بود را بخیه کردند


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات