ads ads ads ads ads ads
بازدید

عذر خواهی بابت اشکال فنی سبک شور مراسم شهادت امام صادق(ع)/مشترک حاج محمود کریمی و حاج عبدالرضا هلالی

۲۷ مهر ۱۳۹۲

سبک شور جلسه شهادت امام صادق(ع) با عنوان نوح ائمه گفت نوحی علی الحسین(ع) که توسط حاج

محمود کریمی خوانده و توسط حاج عبدالرضا هلالی با ذکرگویی همراهی شد دارای اشکال فنی بود که به جای

این سبک،سبک زمینه حاج مجید بنی فاطمه را نشان میداد.این لینک هم اکنون اصلاح گردیده و میتوانید در ذیل

و یا در پست اصلی آن را دریافت نمایید.بابت این اشکال از شما مخاطب عزیز پوزش میخواهم

دانلود کنید

نوح ائمه گفت نوحی علی الحسین(ع).حاج محمود کریمی و حاج عبدالرضا
هلالی.ظهر شهادت امام صادق(ع)1392.عشاق العباس(ع).تارنمای بزرگ فرهنگ عشق

سبک شور جلسه شهادت امام صادق(ع) با عنوان نوح ائمه گفت نوحی علی الحسین(ع) که توسط حاج

محمود کریمی خوانده و توسط حاج عبدالرضا هلالی با ذکرگویی همراهی شد دارای اشکال فنی بود که به جای

این سبک،سبک زمینه حاج مجید بنی فاطمه را نشان میداد.این لینک هم اکنون اصلاح گردیده و میتوانید در ذیل

و یا در پست اصلی آن را دریافت نمایید.بابت این اشکال از شما مخاطب عزیز پوزش میخواهم

دانلود کنید

نوح ائمه گفت نوحی علی الحسین(ع).حاج محمود کریمی و حاج عبدالرضا
هلالی.ظهر شهادت امام صادق(ع)1392.عشاق العباس(ع).تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات