ads ads ads ads ads ads

کربلایی حمید علیمی.شهادت امام محمد باقر(ع)1392.دیوانگان حسین(ع) کاشان

۳۰ مهر ۱۳۹۲

جلسه بسیار زیبای شهادت امام محمد باقر(ع) در هیئت دیوانگان حسین(ع) کاشان با مداحی

استادانه کربلایی حمید علیمی برگزار گردید.دعوت میکنم این جلسه زیبا را در ادامه

از تارنمای فرهنگ عشق دریافت نمایید

 

بابی انت و امی یا ثارالله.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


زهرا شده امشب کنار تربتت زائر.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


من امام تمام دنیایم.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


ای صنم بگذشت و از حد انتظارم.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق.


عذابم نده بزار تا بشنوم صداتو.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


ساقی میخانه مستان امیرالمومنین.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


بزن باده با یاد رخصار ساقی.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


نشسته ام که برای دلم.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


بابی انت و امی یا ثارالله.کربلایی حمیدرضا علیمی.شهادت امام
محمدباقر(ع)92.تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


:: وضعیت آرشیو تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات