ads ads ads ads ads ads
بازدید

شعر «روی نیازم کجاست» را چه کسی سروده؟

۱۴ آبان ۱۳۹۲

بارها در محافل مذهبی و از زبان ذاکرین اهل بیت(ع) شعر معروف “روی نیازم
کجاست”

را شنیده ایم و دل و جان را با مضامین آن مصفا نموده ایم، اما شاعر
این شعر

چه کسی است و از کدام دل سوخته نشات گرفته است.

تارنمای بزرگ فرهنگ عشق

بارها در محافل مذهبی و از زبان ذاکرین اهل بیت(ع) شعر معروف “روی نیازم
کجاست” را شنیده ایم و دل و جان را با مضامین آن مصفا نموده ایم، اما شاعر
این شعر چه کسی است و از کدام دل سوخته نشات گرفته است.

بارها در محافل مذهبی و از زبان ذاکرین اهل بیت(ع) شعر معروف “روی نیازم
کجاست” را شنیده ایم و دل و جان را با مضامین عالی آن مصفا نموده ایم، اما
شاعر این شعر چه کسی است و از کدام دل سوخته نشات گرفته است. شاید بسیاری
ندانند که این شعر از سروده های استاد حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان
می باشد.


دیوان مسکین که اخیرا به زیور طبع آراسته شده در بردارنده غزلیات،
مثنویات، مناجات، مدایح، مراثی و دوبیتی های عرفانی اثر استاد انصاریان
است.*شعر”روی نیازم کجاست”


روی نیازم کجاست، سوی حسین است و بس /  قبله قلبم کجاست کوی حسین است و بس


سلسله عشق را سلسله جنبان خداست/ سلسله عشق چیست موی حسین است و بس


دیدن وجه خدا گر که تو را آرزوست/  وجه خدا ای عزیز روی حسین است و بس


بوی بهشت خدا از حرمش می وزد /  بوی بهشت خدا بوی حسین است و بس


رحمت و لطف و کرم مهر و وفا و صفا /  بخشش و جود و عطا خوی حسین است و بس


هر که امانش دهند روز جزا از عذاب /  از برکات دم و هوی حسین است و بس


کوثر و حوض بهشت زمزم و هم سلسبیل /  اندکی از قطره جوی حسین است و بس


آنکه بود طالب دیدن وجه خدا /  گو که مرادت چو من روی حسین است و بس


می طلبد هر کسی امن و امان از عذاب /  حصن امان خدا کوی حسین است و بس


حسن خدا را عیان کس نتوانست دید /  آینه حسن حق روی حسین است و بس

منبع: خبرانلاین


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات