ads ads ads ads ads ads

پاسخ مثبت حاج عبدالرضا هلالی به نقد حاشیه نگار تارنمای فرهنگ عشق از خودش

۲۲ آبان ۱۳۹۲

چند روز پیش بود که حاشیه نگار تارنمای بزرگ عشق انتقادی را بخصوص در شب پنجم

محرم  از حاج عبدالرضا هلالی پیرامون کم خواندن در هیئت الرضا(ع) و ….

چند روز پیش بود که حاشیه نگار تارنمای بزرگ عشق انتقادی را بخصوص در شب پنجم

محرم  از حاج عبدالرضا هلالی پیرامون کم خواندن در هیئت الرضا(ع) و سپردن میکروفن

به افراد مختلف (بجز آقایان بهمنی و رحیمی که همیشه در هیئت همراه حاج رضا هستند)

انجام داد.از طرفی چون حاج رضا در هیئت خصوصی آقا سید هم در دهه محرم جلسه دارند

و دوستان تارنما در آنجا زیاد رفت و آمد دارند این نقد به گوش حاج رضا رسانده میشود وحاج رضا

هم ظاهرا از قبل برای شبهای هفتم به بعد برنامه های خاصی رو داشتند ضمن قبول این نقد

در روزهای بعد شاهد عملی شدن وعده های ایشان نیز بودیم و دیدم که با وجود داشتن میهمانان

مختلف خود ایشان محور اصلی مداحی در هیئت بودند که این امر موجبات رضایت همه مخاطبان

هیئت را در پی داشت. از حاج رضا بابت این ویژگی خوب اخلاقیشون متشکریم و امیدواریم برخی ها

الگو بگیرند


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات