ads ads ads ads ads ads

برای حاج عبدالرضا هلالی/با همه بودی و کسی با تو نبود!!!

۲۱ دی ۱۳۹۲

وقتی حمایت حاج عبدالرضا هلالی از حاج محمود کریمی را

(که ظاهرا شاکی خصوصی شان هم رضایت دادند و از این بابت بسیار مسروریم)

شنیدیم اصلا غافلگیر نشدیم چون از مردی با مقیاس های حاج رضا همین

رفتار را انتظار داشتیم مردی که …..

وقتی حمایت حاج عبدالرضا هلالی از حاج محمود کریمی را(که ظاهرا شاکی خصوصی شان هم رضایت دادند

و از این بابت بسیار مسروریم) شنیدیم اصلا غافلگیر نشدیم چون از مردی با مقیاس های حاج رضا همین

رفتار را نیز انتظار داشتیم مردی که با هرکه بٌر خورد عاشقش شد از حاج محمود کریمی با سختگیری های

خاصش تا حمید علیمی با آن مشرب ویژه اش،حتی آن دو مداحی که اولی روی منبر در جلسه هفتگی اش

خطاب به حاج رضا بقصد تحقیر گفت تو اول اون دویست تومن پولی رو که ازمن دستی گرفتی بیار

بعد از ما انتقاد کن و حرکات حاجی را روی منبر تقلید کرد و دیگری سر جریان بلوتوث معروف،

در هیئت خود و برای سینه زنانش آن فیلم را بلوتوث میکرد

جالب آنکه بعدا (یعنی همین امسال)هر دو را در مراسمات ویژه هیئت الرضا چندبار دیدیم!

جالب تر آنکه چقدر درمورد حاج رضا هلالی به به و چه چه راه انداخته بودند!!!همین دونفر!!!

حالا چرا راه دور برویم؟ سر همین جریان بلوتوث تا وقتی ثابت نشده بود که اصل قضیه چیست نزدیکترین

دوستانش او را بمدت یکسال ترک کردند. همانجا بود که رضا هلالی گفت این دوستان من که همیشه

اطرافم پر بودند را دیدید؟ با یک مسئله همه شان جمع کردند و رفتند اما”دوباره می آیند” فقط من مانده ام

که با چه رویی میخوان برگردند”؟؟ بله همه شان برگشتند!! همه!!! حتی آنهایی که قبلا نیامده بودند

بگذریم!نخواستیم حوادث تلخ گذشته را واکاوی و کامتان را تلخ کنیم این نوشته هم

انصافا به قصد مدحش نوشته نشده اما فقط خواستم بگم حاج رضای عزیز،تو که در جریانات پیش آمده برای

آیت الله خوشوقت سپر شدی و در حواشی پیش آمده در مراسم حاج حسین سیب سرخی

در هیئت محبان مشهد 89 واسطه خیر شدی و وقتی حواشی پیش آمده برای حمید علیمی

آزارش میداد به کنارش شتافتی و برای مراسمات مدافعان دعوتش کردی تا احساس تنهایی نکند….

سر آخر دیشب برای اینکه حاج محمود

را تنها نگذاری خودت را مرید او خواندی! آن روزها که بقول خودت دریک شبانه روز بالای پنجاه قرص میخوردی

تا آرام شوی چه کسی کنارت بود؟ انصافا و حقا احسنت بر تو بر مرامی که پیشه کردی احسنت
ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات