ads ads ads ads ads ads
بازدید

مشکل عدم دسترسی برخی کاربران به تارنمای فرهنگ عشق

۵ دی ۱۳۹۲

سلام

اخیراً بعضی از کاربران نمی توانند وارد سایت شوند. مشکل پیش آمده به خاطر ارتقای
پهنای

باند کشور می باشد که مشکلی سراسری است. لازم به ذکر است که این مشکل

…..

سلام

اخیراً بعضی از کاربران نمی توانند وارد سایت شوند. مشکل پیش آمده به خاطر ارتقای
پهنای

باند کشور می باشد که مشکلی سراسری است. لازم به ذکر است که این مشکل

برای بعضی از isp ها پیش آمده است. موفق باشید.


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات