ads ads ads ads ads ads

تکذیب خبر سکته پدر حمید علیمی

۲۸ اسفند ۱۳۹۲

در روزهای قبل با اعلام هیئت محله نیاوران تهران که از طریق تارنمای فرهنگ عشق منتشر گردید

قرار بود جلسه ای با حضور کربلایی حمید علیمی در این هیئت بمناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

برگزار گردد و جمعیت کثیری هم به این هیئت آمده بودند. پاسی از شب گذشت و آقای علیمی

تشریف نیاوردند. در این هنگام مسئول هیئت علت نیامدن آقای علیمی را “سکته پدر ایشان”

اعلام کرده و گفت ایشان نمیتوانند به این جلسه بیایند و از همه عذرخواهی و التماس دعا

داشتند که ما هم در تارنما این خبر را اعلام کردیم.

اما امروز از طرف خانواده آقای علیمی با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که بکل خبر حضور

آقای علیمی در هیئت مذکور شایعه ای بیش نبوده و مسئولان هیئت قصد داشتند که

آقای علیمی را در عمل انجام شده قرار بدهند و با آوردن اسم ایشان بر روی بنر ایشان

را برای حضور در جلسه به نوعی مجبور کنند. که نمونه این اتفاق به گفته برادر آقای علیمی

در مشهد نیز رخ داده بود.بهر روی ضمن اعلام تقبیح این عمل خوشحالیم که حال پدر بزرگوار

کربلایی حمید علیمی خوب و از نظر جسمی سالم هستند


لطفا در صورت مثبت بودن نظرتان در مورد این پست آن را به صفحات اجتماعی

زیر معرفی کنید تا افراد بیشتری از آن استفاده نمایند


googlereadergoogleplusstumbleupondigg cloobtwitterfacebook

تارنمای بزرگ فرهنگ عشق، تکذیب خبر سکته پدر حمید علیمی، سو استفاده از مداح اهلبیت، جنجال در هیئتها حمید علیمی در نیاوران تهران


در روزهای قبل با اعلام هیئت محله نیاوران تهران که از طریق تارنمای فرهنگ عشق منتشر گردید

قرار بود جلسه ای با حضور کربلایی حمید علیمی در این هیئت بمناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

برگزار گردد و جمعیت کثیری هم به این هیئت آمده بودند. پاسی از شب گذشت و آقای علیمی

تشریف نیاوردند. در این هنگام مسئول هیئت علت نیامدن آقای علیمی را “سکته پدر ایشان”

اعلام کرده و گفت ایشان نمیتوانند به این جلسه بیایند و از همه عذرخواهی و التماس دعا

داشتند که ما هم در تارنما این خبر را اعلام کردیم.

اما امروز از طرف خانواده آقای علیمی با ما تماس گرفتند و اعلام کردند که بکل خبر حضور

آقای علیمی در هیئت مذکور شایعه ای بیش نبوده و مسئولان هیئت قصد داشتند که

آقای علیمی را در عمل انجام شده قرار بدهند و با آوردن اسم ایشان بر روی بنر ایشان

را برای حضور در جلسه به نوعی مجبور کنند. که نمونه این اتفاق به گفته برادر آقای علیمی

در مشهد نیز رخ داده بود.بهر روی ضمن اعلام تقبیح این عمل خوشحالیم که حال پدر بزرگوار

کربلایی حمید علیمی خوب و از نظر جسمی سالم هستند


لطفا در صورت مثبت بودن نظرتان در مورد این پست آن را به صفحات اجتماعی

زیر معرفی کنید تا افراد بیشتری از آن استفاده نمایند


googlereadergoogleplusstumbleupondigg cloobtwitterfacebook

تارنمای بزرگ فرهنگ عشق، تکذیب خبر سکته پدر حمید علیمی، سو استفاده از مداح اهلبیت، جنجال در هیئتها حمید علیمی در نیاوران تهرانارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات