ads ads ads ads ads ads

اعلام مراسم مراسم هشتمین سالگرد سیدجواد ذاکر طباطبایی(بر سر مزار آن مرحوم)

۱۹ فروردین ۱۳۹۳

مراسم هشتمین سالگرد سیدجواد ذاکر طباطبایی بر سر مزار مرحوم

جمعه 22 فروردین

ساعت ۱۸

قم- روبروی حرم- قبرستان نو-  بر سر مزار مرحوم

مراسم هشتمین سالگرد سیدجواد ذاکر طباطبایی بر سر مزار مرحوم

جمعه 22 فروردین

ساعت ۱۸

قم- روبروی حرم- قبرستان نو-  بر سر مزار مرحوم


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات