ads ads ads ads ads ads

بانوی خوبم!-سوژه های فرهنگ عشق

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

افسران -  بانوی خوبم !
بانوی خوبم !

فلسفـه حجاب

تنها به گنـاه نیفتـادن مردهـا نیست!

که اگر چنین بود…..

افسران -  بانوی خوبم !

بانوی خوبم !

فلسفـه حجاب

تنها به گنـاه نیفتـادن مردهـا نیست!

که اگر چنین بود ،

چرا خدا تو را با حجـاب کامل

به حضور میطلبد در عاشقانه ترین عبادتت ؟!

جنـس تو با حیـا خلق شده و خدا میخواهد تو را ببیند !!!

خودِ خودِ تو را !!!

در زیبا ترین حالت !

در ناب ترین زمان !

حیـا سرمایه توست !

حیا مایه حیات توست !

نه تنها دارویی برای حفظ سلامت مردان شَهرَت !


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات