ads ads ads ads ads ads

ثبت نام در طرح ختم گروهی قرآن کریم.ماه رمضان 93

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

ثبت نام در طرح ختم گروهی قرآن کریم.ماه رمضان 93

با سلام و صلوات برمحمد(ص) و ال محمد(ص)

دوستان عزیز

امسال هم بمانند سنوات گذشته تارنمای فرهنگ عشق ختم دسته جمعی قرآن کریم 

هدیه به روح پرفتوح حضرت امیرالمومنین(ع) و سلامتی و تعجیل در فرج فرزند برومندشان

مهدی فاطمه(عج) را با شرایط ذیل برگزار مینماید

1.مهمترین شرایط این طرح:

-ختم گروهی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان همانند سالهای قبل،بدون محدودیت در

“دورهای ختم” شرکت کننده می پذیرد بدین معنا که این امر بستگی به تعداد افراد

شرکت کنند در طرح دارد و ممکن است تا دوازده دور ختم هم مثل سال قبل

پیش برود و ثت نام عزیزان صورت پذیرد

-عزیزان میتوانند ختم کاملی را که در ماه مبارک رمضان به صورت معمول انجام

میدهند را به این طرح هدیه نمایند بدین معنا که ما یک دور کامل ختم ایشان را

که با نیت ختم گروهی انجام داده اند، در بین جداول دورهای مختلف پخش مینماییم

تا بدین ترتیب با قرائت یک دور فرد شرکت کننده در چندین ختم شرکت داده شود

-زمان شروع ختم قرآن اول ماه مبارکرمضان تا روز سی ام این ماه می باشد و قابل

تمدید نیست و دوستان باید در روز سی ام هرآنچه را که برعهده گرفته اند برای

شکسته نشدن زنچیره ختم حتما ادا نمایند

2.ثبت نام در طرح:

برای شرکت در این طرح ویژه یکی از دو طریق ذیل را انتخاب نموده و ثبت نام بفرمایید

الف)با توجه به جداول دورهای مختلف ختم،جزء های خالی را پیدا نموده و در قسمت

نظرات همین پست با ذکر نام خود اقدام به ثبت نام نمایید

ب)تعداد جزئ هایی را که متقبل میشوید به سامانه 09124802845 پیامک نمایید

تا شماره جزء ها برای ختم برای شما ارسال گردد.بدیهی است در این روش زحمت

بررسی جدول برای شما ایجاد نمیگردد اما باید جزء هایی را قرائت فرمایید که برای

شما انتخاب گردیده است و تعوض آنها میسور نمی باشد

ردیف چزء قرآن کریم نام قاری محترم(دور اول ختم) نام قاری محترم(دور دوم ختم) نام قاری محترم(دور سوم ختم) نام قاری محترم (دور چهارم ختم)  نام قاری محترم (دور پنجم ختم)  نام قاری محترم (دور ششم ختم)  نام قاری محترم (دور هفتم ختم)
1 جزء اول  سید  خانم نقی لو  رقیه دهقان  خانم محفوظ دکتر انصاری 
خانم عفت السادات   
2 جزء دوم  سید  خانم نقی لو  زینب خانم محفوظ   دکتر انصاری  خانم عفت السادات  
3 جزء سوم  سید  خانم نقی لو  حدیث خانم محفوظ   دکتر انصاری  خانم عفت السادات  
4 جزء چهارم  سید  خانم نقی لو  مرضیه  خانم محفوظ دکتر انصاری  خانم عفت السادات  
5 جزء پنجم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
6 جزء ششم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
7 جزء هفتم  نگار مروج  سید خانم نقی لو   خانم محفوظ  دکتر انصاری    
8 جزء هشتم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
9 جزء نهم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
10 جزء دهم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
11 جزء یازدهم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
12 جزء دوازدهم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
13 جزء سیزدم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
14 جزء چهاردهم  نگار مروج  سیدخانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
15 جزء پانزدهم  سید  خانم نقی لو  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات    
16 جزء شانزدهم  سید  الهه  خانم محفوظ
 خانم عفت السادات خانم لیلا
   
17 جزء هفدهم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
18 جزء هجدهم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
19 جزء نوزدهم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
20 جزء بیستم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
21 جزء بیست و یکم  نگار مروج سید الهه   خانم عفت السادات  خانم لیلا    
22 جزء بیست و دوم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
23 جزء بیست و سوم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
24 جزء بیست و چهارم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
25 جزء بیست و پنجم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
26 جزء بیست و ششم  سید  الهه  خانم محفوظ  خانم عفت السادات  خانم لیلا    
27 جزء بیست و هفتم  سید  الهه  فاطمه  خانم محفوظ دکتر انصاری   خانم عفت السادات  
28 جزء بیست و هشتم  نگار مروج  سید الهه   خانم محفوظ  دکتر انصاری  خانم عفت السادات  
29 جزء بیست و نهم  سید  الهه  فاطمه  خانم محفوظ  دکتر انصاری  خانم عفت السادات  
30 جزء سی ام  صالحیان سید  الهه  خانم محفوظ  دکتر انصاری
 خانم عفت السادات  

 


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات