ads ads ads ads ads ads

حرکت خیره کننده یک مرد مسلمان در کانادا…

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

افسران - حرکت خیره کننده یک مرد مسلمان در کانادا...

حرکت خیره کننده یک مرد مسلمان در کانادا…

دوستان! باتوجه به عضویت تارنمای بزرگ فرهنگ عشق در سایتهای اجتماعی

داخلی بالاخص افسران جوان جنگ نرم ،آپارات و کلوب بنا به دستور مدیر

محترم سایت بخش با عنوان سوژه های فرهنگ عشق از امروز در تارنما

به سرپرستی و نویسندگی اینجانب افتتاح میگردد و سوژه های ناب

مذهبی-اجتماعی در این بخش قرار خواهد گرفت.از دوستانی که

سوژه های نابی در هرروز بدست می آورند تقاضای همکاری در

این بخش را دارم.ممنون

یکتا تابان

افسران - حرکت خیره کننده یک مرد مسلمان در کانادا...

یک
مرد مهربان مسلمان در اتوبوسی در کانادا کفشهای خود را به یک مسافر

که
پلاستیک در پای خود داشته و پایین شلوارش خیس شده بود بخشید.

وی نام خود را
به خبرنگاران نگفت واصرار داشت که هویتش فاش نشود

زیرا اعتقاد داشت دین
اسلام مستلزم این است که اعمال خیر به صورت ناشناس انجام شود.


راننده اتوبوس که بیش از 16 سال است در ونکوور کار میکند می گوید:


تا بحال چنین عمل مهربانانه ای ندیده بودم.

در اتوبوس مسافران به همدیگر
نگاه نمی کنند.

در اتوبوس مردی بود که با دو سرپوش پلاستیکی پاهایش را
پوشانده بود

و به خاطر پوشش نامناسبش هیچکس حاضر نبود

حتی کنارش بنشیند اما
این مرد مسلمان کفش ها و جوراب های خودش را به او بخشید.*دوستان! باتوجه به عضویت تارنمای بزرگ فرهنگ عشق در سایتهای اجتماعی

داخلی بالاخص افسران جوان جنگ نرم ،آپارات و کلوب بنا به دستور مدیر

محترم سایت بخش با عنوان سوژه های فرهنگ عشق از امروز در تارنما

به سرپرستی و نویسندگی اینجانب افتتاح میگردد و سوژه های ناب

مذهبی-اجتماعی در این بخش قرار خواهد گرفت.از دوستانی که

سوژه های نابی در هرروز بدست می آورند تقاضای همکاری در

این بخش را دارم.ممنون

یکتا تابان


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات