ads ads ads ads ads ads

درس اخلاق رهبرمعظم انقلاب.درس شماره 3.صدق.فرهنگ عشق

۱۴ تیر ۱۳۹۳

مجموعه دروس اخلاق رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای از آن دست جلساتی ست که

نکات بسیار نغز و زیبا را در مدتی کوتاه به مخاطب با زبانی سلیس و روان ارائه می دهد

این سلسله جلسات را میتوانید هر شب ماه رمضان از تارنما دریافت و استفاده نمایید

درس سوم:صدق

بر روی واژه های کلیدی ذیل کلیک نمایید

امام خامنه ای, درس اخلاق اساتید دیگر, درسهای اخلاق امام خامنه ای, فرهنگ عشق

دریافت نمایید:

درس اخلاق رهبرمعظم انقلاب.درس شماره 3.صدق.فرهنگ عشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات