ads ads ads ads ads ads

هلالی-نوروزی-طاهری-۶صفر۹۴

۲۹ آبان ۱۳۹۴

هلالی-نوروزی-طاهری-۶صفر۹۴

helali-nowroozi-taheri

هلالی-نوروزی-طاهری-۶صفر۹۴

هیئت عبدالله بن حسن(ع) / تارنمای بزرگ فرهنگ عشق


مدت زمان حجم پخش دریافت
نوروزی:کم حرف می زنیم و فقط گریه میکنیم (روضه) 40 MB
نوروزی و اقدم نژاد:خشتهای این خرابه سنگ غسلش میشوند (روضه) 16 MB
هلالی:راس تو میرود بالای نیزه ها (شور) 5 MB
هلالی:تا که روزی گدایان از کریمان میرسد رزق اشک چشمهای ما فراوان می رسد (واحد) 8 MB
هلالی و حنیف طاهری:شور و ذکر (شور) 5 MB
هلالی:یکی با نیزه میزد بر گلویت (شور) 2 MB
هلالی:میشه با یک پرچم یه جا هییت باشه (شور) 2 MB
هلالی:اشکا و لبخند با خودت شد قسمت (شعرخوانی) 2 MB
ناحله الجسم یعنی (روضه) 3 MB

ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات